Studenckie Koła Naukowe

Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła, organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE WYDZIAŁU ORAZ ICH OPIEKUNOWIE
Studenckie Koło Naukowe Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetyki
dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki, RE1
 
Studenckie Koło Naukowe Energetyków
dr inż. Michał Szewczyk, RE1
 
Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
dr inż. Damian Gonscz, RE2
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Elektrotechników im. Prof. Stanisława Fryzego
dr hab. inż. Dariusz Grabowski, RE3
 
Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
dr inż. Piotr Zientek, RE3-2
 
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
dr inż. Marcin Fice, RE3-2
 
Studenckie Koło Naukowe FOTON
dr inż. Erwin Maciak, RE4
 
Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
dr inż. Mariusz Stępień, RE5
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
dr inż. Tomasz Stenzel, RE5
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
dr inż. Maciej Sajkowski, RE5
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Fantom
dr inż. Paweł Kielan, RE6
Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
dr inż. Marek Kciuk, RE6
strona własna SKN
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studenckie Koła Naukowe