Komunikaty
Ogłoszenia Dziekanatu
4 grudnia 2017
UWAGA STUDENCI

Decyzje administracyjne dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów są do odbioru w Dziekanacie, pok. 233, w terminie od 5.12.2017 r. do 18.12.2017 r.

Jadwiga Przywara

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2017 13:16, autor: Mariusz Przybylski
23 sierpnia 2017
Miejsca w Domu Studenckim
Wiadomość utworzona: 23 sierpnia 2017 19:33, autor: Mariusz Przybylski
14 lipca 2017
Opłaty za miejsce w domu studenckim
Wiadomość utworzona: 14 lipca 2017 09:44, autor: Mariusz Przybylski
Informacje organizacyjne
 

Dyżury Prodziekanów ds. studenckich

dr inż. Adam Cichy, prof. PŚ (pok. 234)
poniedziałek. 10:15-11:45
wtorek 12:00-13:00
   
dr inż. Piotr Holajn, prof. PŚ (pok. 234)
wtorek 12:00-13:00
 czwartek 11:00-12:00
 

Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych

 Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy)

Zjazdy dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się zjazdem nieparzystym.

Organizacja roku akademickiego

 Rozporządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 Rozporządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 80/16/17 z dnia 31 maja 2017 r. na Wydziale Elektrycznym w bieżącym roku akademickim obowiązują następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

  • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, na wszystkich kierunkach studiów wynosi 1750 zł.,
  • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
    • na kierunku Elektrotechnika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1750 zł.,
    • na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika prowadzonych w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1750 zł.,
  • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
  • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
  • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

Faktury za usługę edukacyjną

Uwaga studenci starający się o fakturę za usługę edukacyjną!
W celu uzyskania faktury należy zgłosić się do Specjalisty finansowego Wydziału Pani mgr Agnieszki Zapotocznej (budynek A, pokój 235a). Zgodnie z & 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty za studia. Po tym okresie Uczelnia nie może wystawić faktury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje dla studentów