Studia I i II stopnia

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia I i II stopnia, stacjonarne S oraz niestacjonarne w trybie zaocznym NZ lub wieczorowym NW na następujących kierunkach:

 ELEKTROTECHNIKA  S I, NZ I, S II, NW II, NZ II  opis kierunku
 ENERGETYKA  S I, NZ I  opis kierunku
 INFORMATYKA  S I, NZ I  opis kierunku
 MECHATRONIKA  S I, NZ 1, S II, NZ II  opis kierunku

Wydział Elektryczny prowadzi również studia w języku wykładowym angielskim na wybranych kierunkach studiów (więcej informacji na stronie www).

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia 
  Studia II stopnia
Elektrotechnika Studia I stopnia
  Studia II stopnia 
Energetyka Studia I stopnia 
Informatyka  Studia I stopnia 
Mechatronika Studia I stopnia
Studia II stopnia

Baza dydaktyczna

Bazę dydaktyczną Wydziału Elektrycznego stanowią:

  • trzy aule - duże sale wykładowe przeznaczone na wykłady, konferencje, seminaria oraz inne uroczystości jak np. Immatrykulacja Studentów I roku,
  • klika mniejszych sal seminaryjno-wykładowych, wyposażonych w sprzęt audio-video, przeznaczonych na seminaria i wykłady prowadzone w mniejszych grupach studenckich oraz szereg sal lekcyjnych przeznaczonych na ćwiczenia tablicowe,
  • kilkadziesiąt bogato wyposażonych laboratoriów o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym, prowadzonych przez poszczególne jednostki wydziału - instytuty i katedry.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia I i II stopnia