Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa

W nowoczesnych firmach produkcyjno-usługowych w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest interdyscyplinarna, praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych. Inżynier automatyk musi nabyć umiejętności do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych. Inżynierów o takich umiejętnościach kształci się na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa. Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu regulacji automatycznej, informatyki, analizy sygnałów, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, potrafi korzystać ze sprzętu komputerowego, różnego typu sterowników przemysłowych i profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. W szczególności jest przygotowany do:

  • eksploatacji systemów automatyki maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle wydobywczym,
  • doboru elementów i układów sterowania automatycznego, z uwzględnieniem ich zasilania i bezpiecznego użytkowania,
  • doboru czujników i elementów torów pomiarowych, sprzęgania sterowników przemysłowych z elementami wykonawczymi,
  • programowania sterowników przemysłowych, użytkowania i rekonfiguracji sieci komputerowych i sieci przemysłowych,
  • praktycznego wykorzystania profesjonalnego oprogramowania z zakresu automatyki i grafiki komputerowej,
  • eksploatacji systemów telekomunikacyjnych i systemów sterowania bezprzewodowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów eksploatowanych w przemyśle wydobywczym,
  • eksploatacji systemów automatyzacji i kontroli produkcji z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego,
  • podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie automatyki i informatyki przemysłowej.

Miejscem zatrudnienia absolwentów studiów I stopnia kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa są zakłady przemysłowe, firmy usługowe (w tym firmy informatyczne) zajmujące się oprogramowaniem systemów automatyki przemysłowej. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w zakresie automatyki i informatyki w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci posiadają również odpowiednie kwalifikacje, aby pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta