Od roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Górnictwa i Geologii uruchomiony został nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym "Automatyka i Informatyka Przemysłowa". Trwa rejestracja elektroniczna na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na tej stronie można znaleźć informacje dotyczące programu studiów (w tym zakładane efekty kształcenia, plan studiów i karty przedmiotów), praktyk. Zamieszczone będą również materiały dydaktyczne oraz inne informacje związane z kierunkiem Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Automatyka i Informatyka Przemysłowa