Aktualności
 

 

 

Na wniosek Komisji Habilitacyjnej na posiedzeniu w dniu 25.6.2020 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Śląskiej nadała pracownikowi naszej Katedry Panu Jarosławowi Joostberens stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.

 
 

 
 
 
 
 W dniu 1 czerwca 2020 r. w wieku 82 lat zmarł dr inż. Zygfryd Liberus
Dr inż. Zygfryd Liberus pracował w Politechnice Śląskiej, na ówczesnym Wydziale Górniczym w Katedrze/Instytucie Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w latach 1961-1986. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu oraz Kierownika Zespołu Elektrycznych Napędów i Trakcji Dołowej.
Współtworzył od podstaw program, zaprojektował i wykonał nowe stanowiska laboratoryjne dla studentów specjalności z zakresu elektrotechniki i automatyki w górnictwie, w szczególności napędu elektrycznego. Prowadził wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz projekty. Wypromował licznych magistrów i inżynierów elektryków górniczych. Zawsze służył swoją wiedzą i doświadczeniem młodym pracownikom naukowym i studentom.
Był osobą prostolinijną, uczynną i wielkoduszną. We wspomnieniach współpracowników pozostał jako silna osobowość, potrafił też wskazywać na piękno w najbardziej zaskakujących okolicznościach, czego inni nie dostrzegali.
Msza św. pogrzebowa w Jego intencji została odprawiona 4 czerwca w kościele p.w. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach, po której został pogrzebany na cmentarzu parafialnym (4 czerwca 2020 r.)

Zmiana nazwy  na Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

postanowieniem Rady Wydziału obowiązuje od 1 września 2017 r.
(4 wrzesień 2017 r.)

Komunikat
 
XVI Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej odbyła się w dniach 28 do 30 września 2016 r. w Ośrodku Turystyczno-Sportowym „Zagroń”. W konferencji uczestniczyło 71 osób. Wygłoszonych zostało 27 referatów podczas pięciu sesji.
Dziękujemy za uczestnictwo i pragniemy zaprosić na kolejną już XVII Krajową Konferencję Elektryki Górniczej.
Organizatorzy
(3 października 2016 r.)

 
Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału
16 marca 2016 r. odbyły się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich pracujących w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Do Rady Wydziału Górnictwa i Geologii wybrany został dr inż. Sergiusz Boron.
(17 marca 2016 r.)

Wybory elektorów
 
4 marca 2016 r. odbyły się wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Do tego grona, spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zostali wybrani dwaj pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa: dr inż. Roman Pilorz oraz dr inż. Sergiusz Boron.
(5 marca 2016 r.)

Kolokwium habilitacyjne


24 listopada Rada Wydziału GiG po zakończeniu postępowania habilitacyjnego nadała dr.hab.inż. A Wojaczkowi stopień doktora habilitowanego.
(24 listopada 2015 r.)

Msza w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku.

w intencji: Absolwentów i pracowników (byłych i obecnych) Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.

W dniu 18.04.2015r. (sobota) o godz.9.30 na Pl. Królowej Polski 1  w Szczyrku
zaprasza Kierownik Katedry. 

(13 kwietnia 2015 r.)


Seminarium poświęcone pamięci Profesorów

10 czerwca 2013 r., w sali Rady Wydziału Górnictwa i Geologii, odbyło się seminarium poświęcone pamięci Profesorów Elektryków związanych z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej: Józefa Wąsowskiego, Tadeusza Zarańskiego, Jerzego Siwińskiego, Floriana Krasuckiego, Stanisława Frączka, Jerzego Zygmunta, Władysława Gluzińskiego i Eligiusza Matyji. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Górnictwa i Geologii, pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, a także  współpracownicy, przyjaciele i krewni Profesorów. Sylwetki i dorobek Profesorów przedstawił prof. Piotr Gawor (prezentacja). Szczególnym momentem seminarium były wspomnienia małżonki prof. F. Krasuckiego oraz jego wnuczki. Seminarium odbyło się w ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. (28 stycznia 2014 r.) 


 Nowy Kierownik Katedry

W dn. 19 września pracownicy Katedry w głosowaniu zaakceptowali kandydaturę dr. hab. inż. Joachima Pielota na funkcję Kierownika Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Nowy kierownik zacznie pełnić funkcję od 1 października 2012 r. Dotychczasowy kierownik, prof. Piotr Gawor, z dn. 1 października 2012 r. przechodzi na emeryturę. (21 września 2012 r.)


Wybory do Senatu Politechniki Śląskiej

Przedstawicielem nauczycieli akademickich Wydziału Górnictwa i Geologii w Senacie Politechniki Śląskiej został wybrany doc. dr inż. Roman Pilorz. (21 września 2012 r.)


Wybory Prodziekanów

W dn. 22 maja 2012 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru Prodziekanów Wydziału Górnictwa i Geologii Pol. Śl. na kadencję od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. Prodziekanem ds. Studenckich został dr inż. Sergiusz Boron. (12 lipca 2012 r.)


Kolokwium habilitacyjne dra Joachima Pielota

W dn. 15 maja 2012 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Joachima Pielota. Kolokwium zakończyło się podjęciem uchwały o nadaniu Joachimowi Pielotowi stopnia doktora habilitowanego. Rozprawę habilitacyjną stanowiła monografia "Wielokryterialna optymalizacja produkcji układów technologicznych grup wzbogacalników grawitacyjnych". (12 lipca 2012 r.)


Zmiana nazwy specjalności

Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geologii z dn. 27 marca 2012 r. nazwa specjalności prowadzonej przez Katedrę Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa została zmieniona na "Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie" (28 marca 2012 r.)


Zmarł dr inż. Władysław Zapała W dn. 29 stycznia 2011 r., po ciężkiej chorobie, zmarł dr inż. Władysław Zapała, długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry. Odszedł od nas Przyjaciel i Kolega, serdeczny człowiek, cieszący się autorytetem nauczyciel akademicki. Uczynny, zawsze służący swoją niepospolitą wiedzą, wytrwały w poszukiwaniach naukowych. Dr Zapała został pochowany na cmentarzu w Skarżysku-Kamiennej w dn. 2 lutego 2012 r. 

(3 lutego 2012 r.)


Ulica prof. Tadeusza Zarańskiego Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę o nadaniu nazwy "Tadeusza Zarańskiego" ulicy (zobacz zdjęcie) położonej w Katowicach-Ligocie pomiędzy ulicami Medyków i Warmińską (ulica ogranicza od strony południowej cmentarz w Ligocie). Profesor Tadeusz Zarański był kierownikiem Katedry Elektryfikacji Górnictwa oraz prorektorem Politechniki Śląskiej. Wniosek o nadanie imienia prof. Zarańskiego ulicy w Katowicach wniósł dr inż. Stefan Gierlotka, radny Rady Miasta Katowice, absolwent specjalności "Automatyzacja i elektryfikacja kopalń". (14 grudnia 2011 r.)
Prof. Roman KaulaDr hab. inż. Roman Kaula został z dniem 1 sierpnia 2011 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej. (27 września 2011 r.)
Konferencja ATI'2011W dn. 15-17 czerwca 2010 r. w ośrodku "Zagroń" w Szczyrku odbyła się 38 Konferencja Automatyka Telekomunikacja Informatyka ATI 2011. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących kopalnie węgla kamiennego i rud miedzi, nadzór górniczy, firmy związane z branżą górniczą, ośrodki pomiarowe oraz jednostki naukowo-badawcze. W trakcie obrad zostało wygłoszonych 30 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych. Konferencja połączona była z wystawą producentów. (22 czerwca 2011 r.)

Pożegnanie doc. Stanisława Frączka

W dn. 22 maja 2011 r. zmarł doc. dr. inż. Stanisław Frączek, jeden z założycieli specjalności Automatyka i energoelektryka w górnictwie, bardzo dobry, prawy, życzliwy i pogodny człowiek, przyjaciel i opiekun studentów, wybitny nauczyciel akademicki, który wykształcił w ciągu 40-letniej pracy dydaktycznej wiele pokoleń elektryków górniczych. Był wybitnym specjalistą w zakresie telekomunikacji i automatyzacji w górnictwie. Pracując w Biurze Projektów Górniczych był autorem wielu wdrożonych projektów i rozwiązań, szczególnie dla kopalń silnie metanowych Rybnickiego Okręgu Węglowego. Był wieloletnim (1974-1988) zastępcą dyrektora Instytutu Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa i kierownikiem Zakładu Telekomunikacji i Automatyzacji w Górnictwie. Doc. Stanisław Frączek był człowiekiem wielkiej wiary, która dla Niego nierozerwalnie wiązała się z żarliwą modlitwą i dobrymi uczynkami. Był członkiem i instruktorem Sodalicji Mariańskiej Akademików (1946-49) do czasu jej rozwiązania pod wpływem szykan ze strony władz. (27 maja 2011 r.)


Laboratorium
Laboratorium Sieci, Urządzeń i Zagrożeń Elektrycznych w Górnictwie wzbogaciło się o nowe urządzenie - nowoczesną stację transformatorową budowy przeciwwybuchowej przekazaną przez producenta - firmę Martech-Plus sp. j. (15 maja 2011 r.)
Kolokwium habilitacyjne dra Romana Kauli

W dn. 7 grudnia 2010 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Romana Kauli. Kolokwium zakończyło się podjęciem uchwały o nadaniu Romanowi Kauli stopnia doktora habilitowanego. Rozprawę habilitacyjną stanowiła monografia "Zastosowanie analizy wrażliwości w zagadnieniach sterowania nadrzędnego procesów przeróbki węgla".  (7 grudnia 2010 r.)


Judo

Dr inż. Jarosław Joostberens zdobył I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Śląska Seniorów i Seniorek w Judo w kategorii wagowej do 60 kg. Zawody odbyły się w dn. 17.11.2010 r. w Gliwicach.  (18 listopada 2010 r.)


Urlop bezpłatny

Pani dr Agnieszka Kowal-Gornig w terminie od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego w Hiszpanii, w związku z czym w tym okresie przebywać będzie na urlopie bezpłatnym.  
(15 października 2010 r.)


Warsztaty SITG

W dn. 24-26.09.2010 r. dr inż. Sergiusz Boron oraz dr inż. Adam Marek wzięli udział w Warsztatach Technicznych „Nowe rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w górnictwie węgla kamiennego” organizowanych przez Oddział Gliwicko-Zabrzański SITG. W ramach Warsztatów ww. pracownicy Katedry wygłosili dwa referaty. 
(12 października 2010 r.)


XIII Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej

W dn. 16-18 czerwca 2010 r. w Szczyrku odbyła się XIII Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących kopalnie węgla kamiennego i rud miedzi, nadzór górniczy, firmy związane z elektrotechniką górniczą, ośrodki pomiarowe oraz jednostki naukowo-badawcze. W trakcie obrad zostały wygłoszone 24 referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych oraz 4 komunikaty o charakterze informacyjnym. Konferencja połączona była z wystawą producentów. (22 czerwca 2010 r.)


Sympozjum SEMAG

W dn. 24-26 maja 2010 r. prof. Piotr Gawor i dr Sergiusz Boron wzięli udział w Sympozjum Naukowo-Technicznym "SEMAG 2010" organizowanym w Szklarskiej Porębie przez Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej i wygłosili dwa referaty: "Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu w urządzeniach dołowej trakcji elektrycznej przewodowej" oraz "Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi".  
(26 maja 2010 r.)


Studia podyplomowe

Decyzją Rady Wydziału Górnictwa i Geologii z początkiem roku akademickiego 2010/2011 uruchomione zostaną studia podyplomowe na temat „Zasilanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego”. Szczegóły dotyczące studiów znaleźć można w zakładce "Studia podyplomowe". 
(26 maja 2010 r.)


Nowości w laboratorium

W Laboratorium Sieci, Urządzeń i Zagrożeń Elektrycznych w Górnictwie w ostatnim czasie pojawiło się nowe urządzenie - rozrusznik tyrystorowy typu EH-KK A1 przekazany nam przez producenta, firmę Elgór+Hansen sp. z o.o. Ponadto, całkowicie zmodernizowane zostały dwa ognioszczelne pola rozdzielcze typu ROK.
 (26 kwietnia 2010 r.)


Nowa strona internetowa

W związku ze zmianą i ujednoliceniem szaty graficznej stron internetowych jednostek Politechniki Śląskiej strona Katedry została zmodyfikowana i przeniesiona na serwer Politechniki. Starsza wersja witryny, znajdująca się na serwerze Katedry, dostępna jest nadal pod adresem
http://rg1.polsl.pl/keiag/ lecz nie będzie uaktualniana. (25 marca 2010 r.)


Laboratorium

Dzięki firmie ELEKTROBUDOWA S.A. nasze laboratorium wzbogaciło się o nowe pole rozdzielcze typu PREM-G1, które zostało przekazane na zasadzie wypożyczenia na okres 10 lat dla celów dydaktycznych. Informacja o tym pojawiła się również na stronie internetowej ELEKTROBUDOWY. (16 grudnia 2009 r.)


Jubileusz

W dn. 16.12.2009 r. odbyło się uroczyste zebranie pracowników Katedry z okazji jubileuszu prof. St. Cierpisza i prof. K. Kalinowskiego. Przeczytaj
relację z tego wydarzenia (16 grudnia 2009 r.)


Kierownik Katedry

Dr hab. inż Piotr Gawor jest następcą prof. Stanisława Cierpisza na stanowisku kierownika Katedry.
(1 wrzesnia 2009 r.)


Prof. Piotr Gawor

Dr hab. inż Piotr Gawor został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej
(4 grudnia 2007 r.)


Monografia

Ukazała się monografia "Systemy gazomertczne w górnictwie" autorstwa S. Cierpisza, K. Miskiewicza, K. Musioła i A. Wojaczka (zob. Prace)
(10 listopada 2007 r.)


Prof. Stanisław Wasilewski

Prof. Stanisław Wasilewski od października 2007 r. nie jest już pracownikiem Katedry.
(1 października 2007 r.)


II Zjazd Absolwentów

Na październik 2006 r. planowany jest II Zjazd Absolwentów Specjalności Elektryfikacja i Automatyzacja Kopalń (obecnie Automatyka i Energoelektryka w Górnictwie). Bliższe informacje: zob. II Zjazd
. (5 czerwca 2006 r.)


34 Konferencja Automatyka, Telekomunikacja i Informatyka w Górnictwie

Od 31 maja do 2 czerwca br. w Szczyrku obradowano na organizowanych przez Katedrę EiAG Pol. Śl. 34. Konferencji Automatyzacja, Telekomunikacja i Informatyka w Górnictwie oraz XII Konferencji Automatyzacji Procesów Przeróbki Kopalin. Tradycyjnie już obie konferencje odbywają sie w tym samym czasie i w tym samym miejscu. W obu konferencjach uczestniczyło ok. 140 osób.
(5 czerwca 2006 r.)


Obrona pracy doktorskiej

11 kwietnia 2006 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktoską Pani mgr inż. Agnieszki Gornig z Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Pol.Śl. Temat pracy doktorskiej: "Zastosowanie maetod klasyfikacji danych w analizie jakości węgla". Promotor: dr hab. inż. Anna Walaszek - Babiszewska, prof. Pol.Śl.
(12 kwietnia 2006 r.).


Wybory w Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP

10 marca 2006 r. w Centrum EMAG w Katowicach odbyło się zebranie soprawozdawczo-wyborcze Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP. Do Centralnego Kolegium Sekcji wybrani zostali pracownicy Katedry: prof. S. Cierpisz, dr A. Heyduk. dr P. Gawor i dr A. Cholewa. Przewodniczaczym Sekcji został mgr inż. Kazimierz Staszewski z KGHM "Polska Miedź".
(11 marca 2006 r.).


Obrona pracy doktorskiej

10 stycznia 2006 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktoską mgra inż. Jarosława Joostberensa, pracownika KEiAG Pol.Śl. Temat pracy doktorskiej: "Automatyczna regulacja procesu flotacji węgla". Promotor: prof. Stanisław Cierpisz.
(10 stycznia 2006 r.).


Zmiana adresu internetowego witryny KEiAG

W zwiazku z wyłączeniem serwera zeus.polsl.gliwice.pl zmieniony został adres stron internetowych Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Nowy adres: http://rg1.polsl.pl/keiag
(6 stycznia 2006 r.)


Wyróżnienie w konkursie SEP

W tegorocznym, XXXVII. konkursie na najlepszą pracę dyplomową z elektryki wykonaną w Pol. Śl. (organizatorzy O/Gliwicki SEP i Wydział Elektryczny Pol.Śl) wyróżnienie przyznano pracy absolwenta specjalności AiEwG Wydziału Górnictwa i Geologii mgr. inż.Piotra Olesia nt. " Komputerowa symulacja transmisji sygnałów w kablach telekomunikacyjnych (kierujący pracą dr inż. Kazimierz Miśkiewicz).
(15 grudnia 2005 r.)


Kolokwium habilitacyjne

We wtorek 13 grudnia odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. inż Piotra Gawora . Praca nt. Analiza i ocena ryzyka związanego z użytkowaniem sieci trakcji elektrycznej przewodowej w zakładach górniczych została opublikowana w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej.
(13 grudnia 2005 r.)


Konferencja Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005

W czwartek 24 listopada odbyła się na Wydziale Górnictwa i Geologii coroczna konferencja Górnictwo zrównozażonego rozwoju. W sekcji "elektrycznej" tej konferencji pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa przedstawili 11 referatów. Referaty te wraz z innymi wygłoszonymi na konferencji opublikowane są w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej (Seria Górnictwo Z. nr 269).
(30 listopada 2005 r.)


Po konferencjach...

W 33. Konferencji Automatyzacji Procesów Górniczych oraz XI Konferencji Automatyzacji Procesów Przeróbki Kopalin uczestniczyło ok. 170 osób. Organizatorzy dziękują uczestnikom, autorom referatów oraz członkom komitetów programowych
. (8 czerwca 2005 r.)


Władze Wydziału

W latach 2005 - 2008 dziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii będzie prof. Krystian Probierz (druga kadencja). Prodziekanami zostali prof. Jan Drenda (ds. nauki) dr inż. Piotr Sobota (ds. studenckich), dr inż. Roman Pilorz (ds. studiów wieczorowych). R. Pilorz jest pracownikiem Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa.
(1 czerwca 2005 r.)


Konferencje w 2005 roku...

W 2005 roku Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa jest głównym organizatorem dwóch konferencji: XI Konferencji Automatyzacji Procesów Przeróbki Kopalin oraz 33. Konferencji Automatyzacji Procesów Górniczych. Obie konferencje odbędą się w tym samym miejscu i czasie: w Szczyrku od 1 do 3 czerwca (zob. Konferencje). Zapraszamy do udzialu w tych konferencjach.
(2 kwietnia 2005 r.)


X Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej...

odbyła się od 8 do 10 września br. w Jarnołtówku. Na konferencji wygłoszono 25 referatów. W konferencji uczestniczyło ok. 90 osób. Więcej informacji o konferencji (w tym zdjęcia) na stronie internetowej (zob. Konferencje - XKKEG).
(1 października 2004 r.)


Konferencje w 2004 roku...

W bieżącym roku Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa jest organizatorem lub współorganizatorem trzech konferencji: w czerwcu (od 2 do 4) X Konferencji Automatyzacji Procesów Przeróbki Kopalin oraz 32 Konferencji Automatyzacji Procesów Górniczych, a we wrześniu (od 8 do 10) Jubileuszowej X Konferencji Elektryki Górniczej. Współorganizatorem tej ostatniej konferencji jest Sekcjia Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP, która w bieżącym roku obchodzi 25 lecie istnienia (zob. Konferencje...).
(5 kwietnia 2004 r.)


Zmarł mgr inż. Cyprian Brudkowski (1925 - 2004)

7 lutego 2004 r. zmarł mgr inż. Cyprian Brudkowski. Po skończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym mgr inż C. Brudkowski krótko pracował jako asystent w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Górniczym (Katedrą kierował wtedy prof. Józef Wąsowski). Póżniej pracował w Gliwickim Biurze Projektów Górniczych, jako kierownik zespołu napędów maszyn wyciągowych. Mgr inż. C. Brudkowski w latach 1994 -1998 był prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
(15 lutego 2004 r.)

Opracowanie strony: Sergiusz Boron i Andrzej Cholewa
Ostatnia modyfikacja: 21.01.2021 r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności