Studia podyplomowe
„Zasilanie elektryczne kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego”

 

Informacje ogólne Studia podyplomowe na temat „Zasilanie elektryczne kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego” adresowane są głównie do osób zawodowo związanych z elektrotechniką górniczą, w szczególności:

 • pracowników ruchu elektrycznego zakładów górniczych,
 • projektantów i konstruktorów urządzeń elektrycznych dla górnictwa,
 • pracowników ośrodków pomiarów i automatyki,
 • innych osób zainteresowanych tematyką studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie zasad doboru, prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy nowoczesnych urządzeń elektrycznych zasilających i napędowych w podziemiach kopalń węgla kamiennego.Organizacja i program studiów

Studia trwają 2 semestry i obejmują 205 godzin zajęć w formie wykładów i seminariów z następujących przedmiotów:

Semestr I

 1. Nowoczesne urabiające i transportowe maszyny górnicze
 2. Napęd elektryczny maszyn górniczych
 3. Kopalniane sieci rozdzielcze SN zasilające wysokowydajne kompleksy ścianowe
 4. Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych
 5. Nowa generacja aparatury łączeniowej i zasilającej
 6. Bezpieczeństwo elektryczne w podziemnych zakładach górniczych

Semestr II

 1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w układach zasilania kompleksów ścianowych
 2. Układy sterowania i monitoringu pracy kopalnianego układu elektroenergetycznego
 3. Projektowanie sieci zasilających wspomagane komputerowo
 4. Kompensacja mocy biernej
 5. Bezpieczeństwo elektryczne w podziemnych zakładach górniczych
 6. Seminarium podyplomowe i praca końcowa

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 16:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów (na podstawie testu końcowego), wygłoszenie referatu na seminarium oraz oddanie i obrona pracy końcowej o tematyce związanej z tematyką studiów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej (Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa oraz Instytutu Mechanizacji Górnictwa) oraz przez specjalistów spoza Uczelni (m.in. Wyższego Urzędu Górniczego, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Głównego Instytutu Górnictwa, Kopex Electric Systems S.A., Instytutu Techniki Górniczej KOMAG). Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr inż. Sergiusz Boron.

Zasady odpłatności

Opłata za studia wynosi 3600 zł. Informacje dotyczące opłaty (termin wpłaty, faktury itp.) można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Górnictwa i Geologii lub w Sekretariacie Studiów Podyplomowych (kontakt poniżej).

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji na temat studiów udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych.

Dane kontaktowe:

tel. 32 237 11 75, faks 32 237 15 37
e-mail:
Sergiusz.Boron@polsl.pl
ul. Akademicka 2 (pok. 613 i 460)
44-100 Gliwice

Do pobrania

 Plan studiów podyplomowych

Opracowanie strony: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca 2015 r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe