Dorobek naukowy pracowników Katedry:

http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/

 

Wybrane opracowania pracowników Katedry

  Antoni Wojaczek, Artur Dyczko

   Monitoring wybranych procesów technologicznych w kopalniach podziemnych

 

  Antoni Wojaczek

   Wpływ środowiska technicznego kopalń podziemnych na transmisję sygnałów w dołowych sieciach telekomunikacyjnych

  Praca zbiorowa pod red. Henryka Klety

Opracowali: Arkadiusz Bączek, Mirosław Chudek, Stanisław Cierisz, Adam Heyduk, Marek Jędryś, Jarosław Joostberens, Henryk Kleta

 Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu

  Stanisław Cierpisz

Automatyczna regulacja procesu wzbogacania węgla w osadzarkach

  Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek, Piotr Wojtas

   Systemy dyspozytorskie kopalń podziemnych i ich integracja

  Roman Kaula

   Podstawy automatów cyfrowych

 

 

  Joachim Pielot

   Wielokryterialna optymalizacja produkcji układów technologicznych grup wzbogacalników grawitacyjnych 

 

 

 Piotr Gawor
Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych

Podręcznik przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, z którymi spotyka się w praktyce inżynier elektryk zatrudniony w ruchu energomaszynowym zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń węgla kamiennego. Materiał dostosowany jest do potrzeb studiów pierwszego stopnia prowadzonych na uczelniach realizujących programy kierunków górnictwo i geologia oraz elektrotechnika. Podręcznik może być również przydatny dla inżynierów zatrudnionych w zakładach górniczych a także dla osób dozoru górniczego.

 

 

 

Piotr Gawor
Urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie

Podręcznik przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, z którymi spotyka się w praktyce inżynier elektryk zatrudniony w ruchu energomaszynowym zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń węgla kamiennego. Materiał dostosowany jest do potrzeb studiów pierwszego stopnia prowadzonych na uczelniach realizujących programy kierunków górnictwo i geologia oraz elektrotechnika. Podręcznik może być również przydatny dla inżynierów zatrudnionych w zakładach górniczych a także dla osób dozoru górniczego.

 

 

 

 

Monografia pod red. A. Wojaczka i Artura Dyczko

 

Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż

 

 

 

 

 

 Kaula R., Pielot J.
Metoda wyznaczania optymalnej struktury sterowań układów technologicznych przeróbki węgla

 

 

 

 Miśkiewicz K., Wojaczek A.
Systemy radiokomunikacji z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych

  Omawiana książka jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w świecie monografią, która na prawie 200 stronach omawia zagadnienia teoretyczne, wymogi formalne, stan aktualny oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowy i eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych z przewodem promieniującym w wyrobiskach podziemnych. Systemy radiokomunikacyjne z przewodem promieniującym są stosowane nie tylko w kopalniach podziemnych lecz także w tunelach drogowych i kolejowych a także w liniach metra.
W książce omówiono podstawowe właściwości fal elektromagnetycznych i ich widmo, ograniczenia formalne stosowania i użytkowania urządzeń radiowych takie jak: Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, konieczność uzyskania pozwolenia radiowego, wymagania dyrektyw UE (telekomunikacyjnej, kompatybilnościowej, czy przeciwwybuchowej ATEX).

 

 

  Roman  Kaula

  Podstawy automatyki

 

 

 

 

  Krystian Kalinowski

   Information Structures of Technological Flotation Systems

 

 

 

 

  Krystian Kalinowski

   Modele matematyczne kinetyki flotacji, ich identyfikacja i zastosowanie

 

 

  Stanisław Cierpisz

   Parametry jakości węgla - pomiary i sterowanie

 

 

 

  Krystian Kalinowski, Adam Heyduk, Roman Kaula, Joachim Pielot

   Cyfrowe sterowanie maszyn do badań wytrzymałościowych

 

 

Inne wydawnictwa


1. Krasucki F. Zagrożenia elektryczne w górnictwie Katowice,Wydaw..Śląsk 1984

2. Gawor P. Zbiór zadań z kopalnianych sieci elektroenergetycznych Gliwice, Wydaw. Pol.Śl., 1992

3. Gawor P. (red.) Laboratorium z elektryfikacji podzemi kopalń Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

4. Krasucki F. (red.) Laboratorium z urządzeń i sieci elektroenergetycznych w górnictwie Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1990

5. Krasucki F., Cholewa A. Projektowanie elektryfikacji podziemi kopalń Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

6. Krasucki F. Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w górnictwie. Część 1. Zarys elektroenergetyki kopalń węgla. Wyd.2 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

7. Krasucki F. Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w górnictwie. Część 2. Podstawy budowy. i eksploatacji urządzeń elektrycznych.Wyd.2 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

8. Krasucki F. (red.) Obliczanie i dobór kopalnianych urządzeń i sieci elektroenergetycznych wysokonapięciowych. Część 1 i 2. Wyd.2 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1982

9. Krasucki F. (red.) Laboratorium z urządzeń elektrycznych w górnictwie. Wyd.4 Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1986

10. Zygmunt J (red.) Laboratorium z elektrotechniki ogólnej Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1993

11. Frączek S. (red.) Laboratorium z automatyzacji kopalń Gliwice, Wydaw. Pol. Śl. 1985

12. Boron S., Gawor. P.: Kryteria przeprowadzania prób napięciowych podczas odbioru linii kablowych 6 kV w zakładach górniczych. Poradniki - Instrukcje EMAG, nr 2(9)/1999, Katowice 1999 r.

13. Boron W., Cholewa A.: Wytyczne doboru, instalowania i nastawiania zabezpieczeń ziemnozwarciowych elektroenergetycznych sieci 6 kV w podziemnych zakładach górniczych. Katowice, Wydaw. CEiAG EMAG, 1999.

W serii skryptów "Seminarium elektryfikacji i automatyzacji kopalń" wydawanej przez Wydawnictwo Pol. Śl. opublikowano m.in.następujące zeszyty:

Zeszyt 1: Krasucki F., Musioł K.: Metanometria i zabezpiecznia metanometryczne w kopalniach Gliwice 1981

Zeszyt 3: Gawor P.: Prądy błądzące w kopalniach wywoływane trakcją elektryczną przewodową. Gliwice 1985

Zeszyt 4: Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Kopalniana łączność telefoniczna. Gliwice 1987

Zeszyt 9: Zapała W.:Technika mikroprocesorowa w automatyzacji zakładów przeróbki mechnicznej węgla Gliwice 1992.


 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje