Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia specjalności
Elektrotechnika i automatyka w górnictwie

 W zrestrukturyzowanym górnictwie wzrasta rola inżynierów znających gruntownie zagadnienia związane z eksploatacją systemów niezawodnego i bezpiecznego zasilania maszyn górniczych, systemów automatyki górniczej, systemów telekomunikacyjnych oraz dyspozytorskich systemów bezpieczeństwa pracujących w specyficznych warunkach środowiskowych.
Tego rodzaju inżynierami są absolwenci studiów pierwszego stopnia  – inżynierskich, specjalności Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie (EiAG) kształceni na kierunku Górnictwo i Geologia.

Przedmioty nietechniczne i techniczne kierunkowe pozwalają poznać specyfikę technologii górniczej oraz zagrożeń naturalnych i energomaszynowych spotykanych w zakładach górniczych. Przedmioty związane z informatyką umożliwiają absolwentowi eksploatację i obsługę specjalistycznego oprogramowania.
Absolwent specjalności EiAG jest w szczególności przygotowany do:

 • projektowania i eksploatacji systemów zasilania maszyn i urządzeń górniczych,
 • doboru wybranych elementów układów napędowych,
 • eksploatacji systemów sterowania i automatyki napędów elektrycznych,
 • projektowania i eksploatacji systemów telekomunikacyjnych,
 • eksploatacji dyspozytorskich systemów bezpieczeństwa,
 • eksploatacji systemów automatyzacji, kontroli i zapewnienia jakości produkcji,
 • oceny i ograniczania zagrożeń elektrycznych w systemie zarządzania bezpieczeństwem,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na specjalności EiAG.

Absolwent studiów I stopnia specjalności EiAG uzyskuje kwalifikacje w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych w zakresie bezpieczeństwa zasilania energią elektryczną oraz automatyzacji procesów technologicznych w zakładach górniczych. Zasadniczym miejscem zatrudnienia absolwentów studiów I stopnia specjalności EiAG są zakłady górnicze górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego szczególnie w pionie energomechanicznym, w oddziałach elektrycznych, łączności, a także w zakładach przeróbczych. Ponadto absolwenci specjalności EiAG mogą znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach usługowych, naprawczych i produkcyjnych pracujących dla górnictwa. Absolwenci posiadający odpowiedni staż i uprawnienia mogą również pracować w organach nadzoru górniczego i ubiegać się o uzyskiwanie uprawnień niezbędnych w eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia specjalności
Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
 

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie (EiAG), kształceni na kierunku Górnictwo i Geologia posiadają gruntowną i uporządkowaną wiedzę  dotyczącą zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów niezawodnego i bezpiecznego zasilania maszyn górniczych, systemów automatyki górniczej, systemów telekomunikacyjnych, sterowników mikrokomputerowych, urządzeń energoelektronicznych oraz dyspozytorskich systemów bezpieczeństwa pracujących w specyficznych warunkach środowiskowych.
Przedmioty nietechniczne i techniczne kierunkowe pozwalają poznać specyfikę technologii górniczej oraz zagrożeń naturalnych i energomaszynowych spotykanych w zakładach górniczych. Przedmioty związane z informatyką umożliwiają absolwentowi eksploatację i obsługę specjalistycznego oprogramowania, w tym z zakresu elektrotechniki.

W ramach studiów II stopnia absolwent specjalności EiAG otrzymuje wykształcenie m.in. w zakresie:

 • doboru urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • eksploatacji systemów sterowania procesami górniczymi,
 • projektowania i oprogramowania sterowników mikroprocesorowych,
 • doboru i eksploatacji układów energoelektronicznych,
 • eksploatacji napędów elektrycznych,
 • oceny i ograniczania zagrożeń elektrycznych,
 • podejmowania i prowadzenia prac naukowych i pomiarowo-badawczych w zakresie wymienionych wyżej zagadnień.

Absolwent studiów II stopnia specjalności EiAG posiada przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w pionie energomechanicznym, w szczególności w oddziałach elektrycznych i łączności zakładów górniczych górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Ponadto absolwenci specjalności EiAG mogą znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach usługowych, naprawczych i produkcyjnych pracujących dla górnictwa. Absolwenci posiadający odpowiedni staż i uprawnienia mogą również pracować w organach nadzoru górniczego i ubiegać się o uzyskiwanie uprawnień niezbędnych w eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Opracowanie strony: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 30 grudnia 2012 r.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta