dr hab. inż. Antoni WOJACZEK

prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko:

Profesor nzw. w Politechnice Śląskiej

 

Funkcja:

brak

 

Obszar zainteresowań naukowych:

- telekomunikacja, szczególnie dla górnictwa,

- kompatybilność elektromagnetyczna w górnictwie.

 

Działalność organizacyjna:

- współuczestnictwo w opracowaniu szeregu norm dotyczących budowy, pomiarów oraz eksploatacji kopalnianych sieci telekomunikacyjnych.

- ocena stanu technicznego szeregu kopalnianych central telefonicznych,

- pomiar parametrów elektrycznych kopalnianych sieci telekomunikacyjnych.

- współautor koncepcji modernizacji kilkunastu kopalnianych systemów telekomunikacyjnych kopalń i spółek węglowych.

 

Nagrody i wyróżnienia:

- Rzeczoznawca SiTG. Nr ewidencyjny 2536/98, w specjalnościach: I-2.1.5 Łączność przewodowa i telekomunikacja w górnictwie, I-2.2.7-11 BHP w górnictwie podziemnym – urządzenia elektryczne, I-2.1.11 Elektrotechnika i elektronika górnicza.

- Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych bez ograniczeń. Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa w Warszawie. Decyzja nr 1522/99/U.

- Uprawnienia na stanowisko osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Decyzja OUG w Rybniku z 2003 r. (wcześniejsze decyzje: 1996; niższy dozór ruchu górniczego elektrycznego, 1998; średni dozór ruchu górniczego elektrycznego).

- Rzeczoznawca w specjalności telekomunikacyjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji. Decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie z 2010 r. Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców (poz. nr 37/10/R/C).

 

Zainteresowania pozazawodowe:

turystyka.

   

Dorobek pracownika znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Antoni Wojaczek