Historia Katedry

Historia Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem Politechniki Śląskiej. Już w październiku 1945 r. powołano Katedrę Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Mechanicznym pod kierownictwem prof. Józefa Wąsowskiego. Po utworzeniu Wydziału Górniczego prof. J. Wąsowski został pierwszym jego dziekanem (w latach 1950-1951).

 Od 1950 r na Wydziałach Elektrycznym i Mechanicznym Politechniki Śląskiej prowadzone były Oddziały Górnicze (prodziekanem ds. studiów górniczych na Wydziale Elektrycznym był prof. Władysław Kołek, a na Wydziale Mechanicznym - prof. Janusz Dietrych). Słuchacze tych Oddziałów zostali przeniesieni na Wydział Górniczy w roku akademickim 1951/1952. Od tego czasu Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej kształcił studentów w kierunkach: eksploatacji złóż węgla, przeróbki mechanicznej węgla oraz mechaniczno-górniczym, a także elektryczno-górniczym.

 We wrześniu 1950 r. utworzono Katedrę Elektryfikacji Kopalń kierowaną przez prof. Tadeusza Zarańskiego (w latach 1962-1964 dziekana Wydziału Górniczego, również prorektora Politechniki Śląskiej). W 1952 r. przeniesiono Katedrę Elektrotechniki Ogólnej z Wydziału Mechanicznego na Wydział Górniczy i nazwano ją Katedrą Elektrotechniki Ogólnej A (Katedrą kierował prof. J. Wąsowski). Od 1951 roku z Katedrą związany był prof. Jerzy Siwiński.

 W pierwszym etapie reorganizacji Politechniki Śląskiej w 1969 r. połączono Katedry Elektrotechniki Ogólnej A i Elektryfikacji Kopalń, a nowo utworzoną Katedrę nazwano Katedrą Elektryfikacji Górnictwa. Jej kierownikiem został prof. Tadeusz Zarański. Po dwóch latach, w drugim etapie reorganizacji, Katedrę Elektryfikacji Górnictwa przemianowano na Instytut Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, którego dyrektorem został prof. Florian Krasucki. Zastępcą dyrektora Instytutu był doc. dr inż. Stanisław Frączek.

Jednocześnie z powołaniem Instytutu utworzono w nim cztery zespoły naukowo-dydaktyczne:

  • Zespół Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów Elektrycznych w Górnictwie, którego kierownikiem został doc. dr inż. Jerzy Zygmunt,
  • Zespół Sieci i Urządzeń Elektrycznych w Górnictwie, którego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Florian Krasucki, a później dr inż. Piotr Gawor,
  • Zespół Elektrycznych Napędów i Trakcji Dołowej, którego kierownikiem został dr inż. Zygfryd Liberus, a później dr inż. Michał Liberus,
  • Zespół Automatyki i Telemechaniki Górniczej, którego kierownikiem został doc. dr inż. Stanisław Frączek, później dr inż. Krystian Kalinowski, a następnie doc. dr Stanisław Cierpisz.

Po wejściu w życie nowego statutu Politechniki Śląskiej w roku 1984, rozwiązano zespoły naukowo-dydaktyczne, a w zamian utworzono, z dniem 1 października 1984 r.,  trzy zakłady:

  • Zakład Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów Elektrycznych w Górnictwie (kierownik - doc. Jerzy Zygmunt),
  • Zakład Sieci i Napędów Elektrycznych w Górnictwie (kierownik - prof. Florian Krasucki),
  • Zakład Automatyki i Teletechniki Górniczej (kierownik - prof. Stanisław Cierpisz).

Znaczący ślad w historii Instytutu i Katedry pozostawili, prowadzący zajęcia dydaktycze, pracownicy zaplecza naukowo-badawczego górnictwa, wybitni specjaliści w zakresie elektrotechniki górniczej tacy, jak prof. Władysław Gluziński, doc. Eligiusz Matyja, doc. Franciszek Szczucki.

W 1992 roku Instytut przemianowano na Katedrę Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (Katedrą nadal - do roku 1997 - kierował prof. F. Krasucki). Od 1997 r. do 2009 r. Katedrą Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa kierował prof. Stanisław Cierpisz. W roku akademickim 1998/99 uległa zmianie nazwa specjalności z dotychczasowej, tj. "Automatyzacja i elektryfikacja kopalń" na "Automatyka i energoelektryka w górnictwie". Od roku akademickiego 2012/2013 nazwa specjalności została zmieniona na "Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie". Od 1 września 2009 r. do 30 września 2012 r. kierownikiem Katedry był prof. Piotr Gawor. 1 października 2012 r. stanowisko kierownika Katedry objął dr hab. inż. Joachim Pielot.

W okresie istnienia Katedry (Instytutu) zmieniała się liczba zatrudnionych w nim pracowników. Przeciętnie zatrudnionych było ok. 30 osób, w tym 23 nauczycieli akademickich, 5 osób w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych i 2 osoby w grupie pracowników administracyjnych. Razem - w okresie istnienia Katedry - pracowało w niej ponad 120 osób.

W 2017 roku, uwzględniając zachodzące przemiany gospodarcze i zmiany w zapotrzebowaniu na kadrę inżynierską, uruchomiony został nowy kierunek studiów o profilu praktycznym Automatyka i Informatyka Przemysłowa, dla którego Katedra została wiodącą jednostką. W tym samym roku nastąpiła też zmiana nazwy jednostki na Katedrę Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej.

Wieloletnimi zastępcami Kierownika Katedry (Dyrektora Instytutu) byli doc. dr inż. Stanisław Frączek, doc. dr inż. Jerzy Zygmunt oraz doc. dr inż. Roman Pilorz. Od 2015 roku zastępcą jest dr hab. inż. Jarosław Joostberens.

 W dn. 10 czerwca 2013 r., w sali Rady Wydziału Górnictwa i Geologii, odbyło się seminarium poświęcone pamięci Profesorów Elektryków związanych z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej: Józefa Wąsowskiego, Tadeusza Zarańskiego, Jerzego Siwińskiego, Floriana Krasuckiego, Stanisława Frączka, Jerzego Zygmunta, Władysława Gluzińskiego i Eligiusza Matyji. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Górnictwa i Geologii, pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, a także  współpracownicy, przyjaciele i krewni Profesorów. Sylwetki i dorobek Profesorów przedstawił prof. Piotr Gawor (prezentacja). Szczególnym momentem seminarium były wspomnienia małżonki prof. F. Krasuckiego oraz jego wnuczki. Seminarium odbyło się w ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Opracowanie strony: Andrzej Cholewa, Sergiusz Boron

ostatnia modyfikacja 21.01.2021 r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia