Zostań studentem Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłoweji Politechniki Śląskiej w Gliwicach
a potem wybierz, bo warto, specjalność:

ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA W GÓRNICTWIE

Kierownik specjalności : dr hab. inż. Joachim Pielot prof. PŚ

Informacje ogólne

Specjalność ta jest reprezentowana i rozwijana na Wydziale GIBiAP od ponad 50 lat. Studia I i II stopnia przygotowują absolwenta do rozwiązywania aktualnych i przyszłościowych zadań z zakresu ogólnie rozumianej elektryki i automatyki górniczej. Oprócz przedmiotów wprowadzających w specyfikę górnictwa i kontynuacji nauki języków obcych, absolwenci otrzymują dobre przygotowanie z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz podstaw elektrotechniki, elektroniki, metrologii i informatyki.

 Na tej podstawie oparte jest dalsze kształcenie zawodowe dotyczące:

  • techniki regulacji i sterowania;
  • zastosowania mikrokomputerów w sterowaniu procesami i napędami górniczymi;
  • telekomunikacji kopalnianej;
  • projektowania, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych w górnictwie;
  • zwalczanie zagrożeń elektrycznych;
  • trakcji elektrycznej;
  • układów energoelektronicznych w napędach;
  • kompleksowej automatyzacji procesów technologicznych;
  • komputerowego wspomagania projektowania;
  • elementów organizacji, zarządzania i marketingu.

Cały proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem bazy komputerowej i laboratoryjnej. Absolwent przygotowany jest twórczo do rozwiązywania inżynierskich zagadnień koncepcyjnych, projektowych, realizacyjnych i menadżerskich.

Przygotowanie w takim zakresie umożliwia zatrudnianie absolwentów w dozorze zmodernizowanych kopalń, w instytucjach naukowo-badawczych, osrodkach badań i pomiarów, w biurach projektowych, jak również w różnego rodzaju działach związanych z elektryfikacją i automatyzacją.

Studenci tej specjalności mogą odbywać praktyki i kontynuować studia za granicą w uczelniach prowadzących pokrewną specjalność. Absolwenci mają możliwość podnoszenia kwalifikacji w organizowanych kursach specjalistycznych i studiach podyplomowych oraz zdobywać stopnie naukowe.

Unowocześniane plany i programy nauczania - dostosowywane do zmian gospodarczych w kraju i postępu technicznego, zapewniają spełnienie zamiłowań i zainteresowań kandydatów o odpowiednich predyspozycjach.

Uzyskane kwalifikacje absolwentów zapewniają im możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje ogólne o specjalności AiEG