Instrukcja instalacji oprogramowania SNN 1.0 w systemach 64-bitowych

 

Zespół Sieci, Urządzeń i Napędów Elektrycznych w Górnictwie (ZD-1)

Oferta w zakresie prac naukowo-badawczych:

 • Projektowanie, obliczanie i dobór kopalnianych sieci elektroenergetycznych.
 • Zagrożenie porażeniowe i środki ochrony przeciwporażeniowej.
 • Zwalczanie zagrożeń od prądów błądzących.
 • Teoria doziemień, przepięć ziemnozwarciowych.
 • Wspomaganie komputerowe projektowania sieci elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej w kopalniach.
 • Modelowanie zjawisk cieplnych w kablach i przewodach oponowych górniczych.
 • Konstrukcja i zasady bezpiecznej eksploatacji górniczych kabli i przewodów oponowych.
 • Projektowanie i badania zabezpieczeń elektroenergetycznych.
 • Zastosowanie bezpośrednich przemienników częstotliwości, inteligentnych modułów mocy i sterowników mikroprocesorowych.
 • Projektowanie układów sterowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem mikrokomputerów.
 • Programowanie specjalistycznych sterowników na bazie mikrokomputerów jednoukładowych.
 • Badania i pomiary specjalne silników trakcyjnych.
 • Sterowanie, automatyzacja i diagnostyka lokomotyw elektrycznych.
 • Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych i modeli kolejkowych do sterowania maszyn i urządzeń.

Możliwość prowadzenia szkoleń, kursów dokształcających, studiów podyplomowych i wykładów monograficznych dla pracowników przemysłu, a zwłaszcza górnictwa, w zakresie:

 • Zagrożenia elektryczne w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia porażeniowego oraz zagrożenia od prądów błądzących.
 • Wspomaganie komputerowe projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych.
 • Wspomaganie komputerowe projektowania trakcji elektrycznej w górnictwie.
 • Wykorzystanie sterowników mikroprocesorowych w układach sterowania maszyn i urządzeń górniczych.
 • Projektowanie i oprogramowanie specjalistycznych sterowników na bazie mikrokomputerów jednoukładowych.
 • Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych.

Zespół Automatyki i Telekomunikacji w Górnictwie (ZD-2)

Oferta w zakresie prac naukowo-badawczych:

 • Zastosowanie zbiorów rozmytych w modelowaniu i badaniach symulacyjnych i sterowaniu procesów przeróbczych kopalin.
 • Badania próbkowe materiałów uziarnionych.
 • Automatyczna regulacja jakości produktów wzbogacania z procesu flotacji węgla.
 • Optymalizacja układu technologicznego zakładów wzbogacania kopalin.
 • Optymalizacja doboru nastaw maszyn w zakładach wzbogacania węgla.
 • Optymalizacja układów technologicznych flotacji minerałów.
 • Szeregi czasowe, wielomianowe wygładzanie sygnałów, sterowanie dyskretne procesów przeróbczych, modele matematyczne maszyn wzbogacających.
 • Badania i projektowanie kopalnianych sieci telekomunikacyjnych, zakłócenia w tych sieciach.
 • Badania systemów łączności głośnomówiących

Pracownicy Katedry uczestniczą w pracach:

 • Izb Rzeczoznawców SEP i SITG,
 • Komisji d/s Maszyn i Urządzeń Górniczych przy Prezesie WUG,
 • Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 164 d/s Bezpieczeństwa w górnictwie,
 • Centralnego Kolegium Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP,
 • Centralnej Komisji Norm, Przepisów i Jakości SEP,
 • Komisji Górniczej PAN,
 • Sekcji Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN.

W Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa opracowano trzy programy stosowane w zakładach górniczych:

 • SNN 1.0 - program wspomagający obliczanie kopalnianych sieci elektroenegetyczych niskonapięciowych,
 • SWN 3.0 - program wspomagający obliczanie kopalnianych sieci średniego napięcia,
 • TEG 2.0 - program wspomagający oprojektowanie trakcji elektrycznej w górnictwie.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta dla przemysłu