Karty przedmiotów dla specjalności
"Elektrotechnika i automatyka w górnictwie"

Studia stacjonarne I stopnia (wg KRK)

Semestry 1 - 3

Semestry 4 - 7:

19  Podstawy elektrotechniki - sem. 4

19   Podstawy elektrotechniki - sem. 5

20   Podstawy elektroniki - sem. 4

20   Podstawy elektroniki - sem. 5

21   Podstawy automatyki

22   Przeróbka kopalin stałych

23   Wiertnictwo (Drilling)

24   Podstawy konstrukcji maszyn

25   Metrologia elektryczna i elektroniczna - sem. 4

25   Metrologia elektryczna i elektroniczna - sem. 5

26   Urządzenia i sieci elektroenergetyczne - sem. 5

26   Urządzenia i sieci elektroenergetyczne - sem. 6

27   Maszyny elektryczne - sem. 5

27   Maszyny elektryczne - sem. 6

28   Telekomunikacja w górnictwie - sem. 5

28   Telekomunikacja w górnictwie - sem. 6

29   Geomechanika i geotechnika

30   Geodezja górnicza

31   Automatyzacja górnictwa - sem. 6

31   Automatyzacja górnictwa - sem. 7

32   Maszyny i urządzenia górnicze

33   Geofizyka górnicza

34   Wentylacja i pożary podziemne

35   Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym w górnictwie

35   Electrical safety management in mining

36   Napęd maszyn i urządzeń górniczych

37   Układy przekształtnikowe w górnictwie

38   Seminarium specjalnościowe

39   Projekt inżynierski - sem. 6

39   Projekt inżynierski - sem. 7

40   Praktyka zawodowa - sem. 4

40   Praktyka zawodowa - sem. 6

Studia stacjonarne II stopnia (wg KRK) 

1     Statystyka

2     Fizyka współczesna

3     Informatyka w technice

4     Zarządzanie środowiskiem

5     Język obcy

6     Zarządzanie projektami

7     Etyka

8     Technologie górnicze

9     Stany nieustalone w obwodach elektrycznych

10   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w górnictwie - sem. 1

10   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w górnictwie - sem. 2

11   Sterowniki mikroprocesorowe

12   Dynamika i modelowanie układów elektromechanicznych

13   Systemy sterowania procesami górniczymi

14   Podstawy przetwarzania sygnałów

15   Podstawy teleinformatyki w górnictwie

16   Napęd elektryczny w transporcie górniczym

17   Gospodarka elektroenergetyczna

18   Zagrożenia elektryczne w górnictwie

19   Energoelektronika w przemyśle wydobywczym

20   Technologie wiertnicze (Drilling technology)

21   Podstawy prawne działalności inżynierskiej

22   Metody komputerowe w elektryce (Computer methods in electrical engineering)

23   Seminarium dyplomowe

24   Praca dyplomowa

 

Studia niestacjonarne I stopnia (wg KRK)

 

Semestry 1-3

 Semestry 4 - 7:

18   Podstawy elektrotechniki - sem. 4

18   Podstawy elektrotechniki - sem. 5

19   Podstawy elektroniki - sem. 4

19   Podstawy elektroniki - sem. 5

20   Podstawy automatyki

21   Przeróbka kopalin stałych

22   Wiertnictwo (Drilling)

23   Podstawy konstrukcji maszyn

24   Metrologia elektryczna i elektroniczna - sem. 4

24   Metrologia elektryczna i elektroniczna - sem. 5

25   Urządzenia i sieci elektroenergetyczne - sem. 5

25   Urządzenia i sieci elektroenergetyczne - sem. 6

26   Maszyny elektryczne - sem. 5

26   Maszyny elektryczne - sem. 6

27   Telekomunikacja w górnictwie - sem. 5

27   Telekomunikacja w górnictwie - sem. 6

28   Geomechanika i geotechnika

29   Geodezja górnicza

30   Automatyzacja górnictwa - sem. 6

30   Automatyzacja górnictwa - sem. 7

31   Maszyny i urządzenia górnicze

32   Geofizyka górnicza

33   Wentylacja i pożary podziemne

34   Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym w górnictwie (Electrical safety management in mining)

35   Napęd maszyn i urządzeń górniczych

36   Układy przekształtnikowe w górnictwie

37   Seminarium specjalnościowe

38   Projekt inżynierski - sem. 6

38   Projekt inżynierski - sem. 7

39   Praktyka zawodowa

Studia niestacjonarne II stopnia (wg KRK) 

1     Statystyka

2     Fizyka współczesna

3     Informatyka w technice

4     Zarządzanie środowiskiem

5     Język obcy

6     Zarządzanie projektami

7     Etyka

8     Technologie górnicze

9     Stany nieustalone w obwodach elektrycznych

10   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w górnictwie - sem. 1

10   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w górnictwie - sem. 2

11   Sterowniki mikroprocesorowe

12   Dynamika i modelowanie układów elektromechanicznych

13   Systemy sterowania procesami górniczymi

14   Podstawy przetwarzania sygnałów

15   Podstawy teleinformatyki w górnictwie

16   Napęd elektryczny w transporcie górniczym

17   Gospodarka elektroenergetyczna

18   Zagrożenia elektryczne w górnictwie

19   Energoelektronika w przemyśle wydobywczym

20   Technologie wiertnicze (Drilling technology)

21   Podstawy prawne działalności inżynierskiej

22   Metody komputerowe w elektryce (Computer methods in electrical engineering)

23   Seminarium dyplomowe

24   Praca dyplomowa

Karty przedmiotów prowadzonych poza KRK

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Karty przedmiotów