Tytuł mikroprojektu: Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza

Numer mikroprojektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136

Partner Wiodący/Wnioskodawca/Partner Projektu*: Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka organizacyjna (jeżeli dotyczy): CKI Centrum Kształcenia Inżynierów - Rybnik

 

Szanowni Państwo,

ponieważ w trakcie naboru nr 1 wyczerpano dostępne miejsca dla uczestników/studentów w projekcie „Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza” nabór nr 2 nie zostanie uruchomiony. 

Ostateczne wyniki naboru:

 WYNIKI NABORU nr 1

 
Szanowni Państwo,

wyniki wstępne naboru do projektu nr 1 dostępne pod powyższym likiem. Proszę o dostarczenie zaświadczeń o statusie studenta/ki i miejscu zamieszkania (tych których to dotyczy) do dnia 04.01.2018 do godz. 14.30 do sekretariatu Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej, III piętro, pokój 673. Godziny pracy sekretariatu: śr i cz od 7.30 do 14.30. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane w sytuacji rezygnacji kogoś z listy uczestników lub nie dostarczenia wymaganych dokumentów (równoznaczne z rezygnacją).

                                                Z poważaniem
                                                dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik
                                                Kierownik Projektu

OGŁOSZENIE

NABÓR DO PROJEKTU

 

Ogłaszamy nabór do projektu: ”Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza”, w ramach którego studenci Politechniki Śląskiej studiów dziennych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa nabędą kompetencje do współpracy transgranicznej Polska-Czeska Republika w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnictwo w projekcie obejmuje głównie udział w 4 dwudniowych warsztatach szkoleniowych (18-19.01.2017, 22-23.02.2017, 26-27.04.2017, 10-11.05.2017), wizytach studyjnych, w kursie języka czeskiego na poziomie A0 (z certyfikatem) (marzec-kwiecień 2017, 8 spotkań, miejsce: Rybnik), seminarium podsumowującym (22.06.2017), a także zbudowanie sieci kontaktów z czeskimi uczestnikami projektu.

Warsztaty odbywać się będą zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej. Projekt będzie realizowany w roku akademickim 2017/2018. Dlatego jest skierowany do studentów studiów I i II stopnia.

Miejscem realizacji projektu jest CKI Centrum Kształcenia Inżynierów – Rybnik.

                                            Warunki naboru:

Student/ka Politechniki Śląskiej kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studiów dziennych;

1. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 8 punktów , na które składa się:

a) stopień studiów kandydata:

-Inżynieria Bezpieczeństwa Politechnika Śląska studia pierwszego stopnia– 4 pkt

-Inżynieria Bezpieczeństwa Politechnika Śląska studia drugiego stopnia– 5 pkt

b)miejsce zamieszkania (Osoby zamieszkujące obszar oddziaływania projektu NUTSIII - Rybnicki będą przyjmowani na preferencyjnych warunkach (powiaty rybnicki, raciborski, głubczycki, wodzisławski - szczegóły dotyczące poszczególnych gmin na stronie http://euroregion-silesia.pl/);

- dla mieszkańców NUTS III -1pkt;

c) niepełnosprawność:

- Orzeczenie zgodnie z ustawą - tak 1 pkt (projekt nie wyklucza udziału osób z niepełnosprawnościami, które nie stanowią przeszkody w uczestnictwie w projekcie);

- Brak orzeczenia - 0 pkt;

d) płeć kandydata/ki:

- mężczyzna - 0 pkt

- kobieta - 1 pkt

2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.

Data zakończenia naboru nr 1 – 29.12.2017 godz. 14.00. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową do 02.01.2018 na stronie internetowej naboru. Termin złożenia wymaganych dokumentów do 04.01.2018.

W sytuacji nie wyczerpania miejsc dla uczestników projektu zostanie uruchomiony nabór nr 2;

Zakończenie naboru nr 2 – od 05.01.2018 do 12.01.2018 godz. 14.00. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową do 14.01.2018 na stronie internetowej naboru. Termin złożenia wymaganych dokumentów do 16.01.2018.

             FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY!!!

                REGULAMIN NABORU

Postępowanie naboru może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przyjmowane mailowo pod hasłem: „Nabór nr 1 zgłoszenie” (przy naborze nr 1) i „Nabór nr 2 zgłoszenie” (przy naborze nr 2). Po wstępnym zakwalifikowaniu uczestnik będzie proszony o dostarczenie zaświadczenia o statusie studenta Politechniki Śląskiej. Dla osób z regionu NUTS III - Rybnicki potwierdzenia miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje:

tel. +48 503045699 lub email: euroregion.rg3.2017@gmail.com

 

 

                                                        Dr inż. Katarzyna Tobór -Osadnik                

                                                        Politechnika Śląska w Gliwicach

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
interreg 2017