FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA,

INŻYNIERII   BEZPIECZEŃSTWA

i AUTOMATYKI   PRZEMYSŁOWEJ

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2

tel. +48 (32) 237-11-91; fax: +48 (32) 237-18-19;  e-mail: fundacjawgig@polsl.pl

REGON: 366787120   NIP: 6312668917  KRS: 0000668313

ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 58 1050 1298 1000 0090 8015 4447

 

RADA FUNDACJI:

1. Przewodniczący Rady: Dziekan prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA

2. Wiceprzewodniczący Rady: Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ, prof. PŚ

3. Sekretarz Rady: Dr hab. inż. Marcin LUTYŃSKI, prof. PŚ

4. Członek Rady: Dr hab. Krzysztof LABUS, prof. PŚ

5. Członek Rady: Dr hab. inż. Henryk KLETA, prof. PŚ

 

ZARZĄD FUNDACJI:

1. Prezes Zarządu: Dr inż. Marcin POPCZYK

2. V-ce prezes Zarządu: Dr inż. Piotr PIERZYNA

3. V-ce prezes Zarządu: Dr Zygmunt ŁUKASZCZYK

4. Skarbnik Zarządu: Dr Marta MATYJASZEK

5. Członek Zarządu: Dr hab. inż. Piotr BAŃKA, prof. PŚ

6. Członek Zarządu: Mgr inż. Adrian WAWRZYNIAK

 

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI  FUNDACJI za ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI  FUNDACJI za ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI  FUNDACJI za ROK 2019

Zgodnie z § 23 Statutu Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

 

Zakres działalności wiodącej Fundacji:

A.   Wydawanie książek;

B.    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

C.    Pozostała działalność wydawnicza;

D.   Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

E.    Pozostałe badania i analizy techniczne;

F.    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

G.   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

H.   Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

I.      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; promowanie wyników badań własnych Politechniki Śląskiej, w szczególności Wydziału oraz badań prowadzonych w innych ośrodkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych poprzez środki masowego przekazu, w tym Internet; organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce wybitnym naukowcom celem prowadzenia wykładów oraz badań naukowych;

J.     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

K.   Działalność wspomagająca edukację; organizowanie warsztatów kreujących postawy i wiedzę o przedsiębiorczości wśród studentów.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
fundacja wgibap