RADA SPOŁECZNO-PROGRAMOWA

 

Rada Społeczno-Programowa Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, jest kolegialnym i społecznym organem doradczym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie działań Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej .

Rada Społeczno-Programowa ma na celu wymianę poglądów i wyrażanie opinii dotyczących głównie, jakości kształcenia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej  oraz oceny stopnia i zdolności adaptacji absolwentów Wydziału w nowych miejscach pracy. Rada Społeczno-Programowa ma również na celu analizowanie stanu i tworzenie warunków do ściślejszego i bezpośredniego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi, placówkami oświatowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi specjalistów z dziedziny szeroko rozumianego Górnictwa i Geologii Inżynierskiej w różnym zakresie specjalności prowadzonymi na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej  Politechniki Śląskiej.

Uchwały Rady Społeczno-Programowej, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
rada społeczno_programowa