Skład Rady Dziekańskiej
Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej:  

 1. prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa,  
  Dziekan Wydziału,
 2. dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. PŚ
  Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji,
  Kierownik Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa (RG2),

 3. dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ
  Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju,
 4. dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ
  Prodziekan ds. Kształcenia,
 5. dr hab. inż. Joachim Pielot, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej (RG1),
 6. dr hab. inż. Piotr Bańka, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa (RG3),
 7. dr hab. inż. Stanisław Duży, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego (RG4),
 8. dr hab. inż. Ryszard Mielimąka, prof. PŚ 
  Kierownik Katedry Eksploatacji Złóż (RG5),
 9. dr hab. inż. Rafał Morga, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Geologii Stosowanej (RG6),
 10. mgr inż. Paweł Ziob
  Dyrektor Administracyjny Wydziału,
 11. mgr inż. Krzysztof Kuliński - doktorant,
 12. inż. Aleksandra Gabała
  Przewodnicząca Samorządu Studenckiego,
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Dr h.c.
  Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
 14. dr inż. Henryk Stabla
  Prezes Carboautomatyka S.A.,
 15. dr inż. Artur Dyczko, Jastrzębska Spółka Węglowa  S.A.
  Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych.

  Osoby zapraszane:
 16. dr inż. Mariusz Kuczaj
  przedstawiciel ZNP

 17. Dr inż. Jacek Nowak
  przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
rada dziekanska RG