Mając na uwadze Misję i Wizję Uczelni, określone w Strategii Politechniki Śląskiej oraz wychodząc naprzeciw społecznemu i gospodarczemu zapotrzebowaniu łączenia nauki z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej nawiązuje współpracę w szeroko rozumianym obszarze badawczym, utylitarnym, edukacyjnym i społecznym z licznymi podmiotami zewnętrznymi, instytucjami społecznymi i edukacyjnymi.

Pozwala to na ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności Pracowników Wydziału oraz daje możliwość przekazywania najnowszej wiedzy interesariuszom zewnętrznym.

Zawarte umowy o współpracy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej z podmiotami zewnętrznymi obejmują m.in.:

  •   prowadzenie i realizację wspólnych programów, projektów, przedsięwzięć rozwojowych oraz prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym,
  •   uzgadnianie  i kreowanie tematów prac badawczych i rozwojowych,
  •   wspólne występowanie i promocję rozwiązań, będących efektem współpracy stron porozumienia podczas krajowych i zagranicznych targów, wystaw, giełd, konferencji, sympozjów i innych imprez o charakterze prezentacyjnym,
  •   wzajemne propagowanie informacji o uprawnieniach, zadaniach i możliwościach działania stron porozumienia,
  •   współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów i organizacji praktyk studenckich.
  •    wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji.

 Zapraszamy wszystkich Interesariuszy Zewnętrznych do nawiązania współpracy z Wydziałem Górnictwa. Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
współpraca badawcza