KWALIFIKACJA

na studia i praktyki w ramach programu

ERASMUS +

 

 

Kwalifikacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

 

Dodatkowe informacje w plikach:

Erasmus studia (w 7 krokach), Erasmus praktyki (w 7 krokach) – bez rozmowy kwalifikacyjnej na obecnym etapie kwalifikacji, informacja na temat stawek stypendiów- nowe Stawki-ERASMUS 2020

 

Wymagane dokumenty:

1. ankieta informacyjna - (w załączeniu plik- ankieta informacyjna ERASMUS+ studia, w przypadku praktyk – ankieta informacyjna ERASMUS +- praktyki),

2. list motywacyjny w języku polskim i angielskim (lub innym obcym w zależności od kraju, w którym student zamierza studiować), Certyfikat potwierdzający znajomości języka - (skan), - pliki

3. CV- w języku polskim i angielskim (lub innym obcym w zależności od kraju, w którym student zamierza studiować), -plik

4. dokument potwierdzający średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów- wydruk z systemu -proszę zwrócić się do BOS, który prześle dokument drogą elektroniczną,

5. w przypadku wyjazdów na studia informacja o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego lub o niepełnosprawności,

6. w przypadku wyjeżdżających na praktyki potwierdzenie przyjęcia przez FIRMĘ.

 

Powyższe należy przesłać drogą mailową w plikach do

DNIA 04.11.2020

na adres

Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus +:

violetta.sokola-szewiola@polsl.pl

 

Pytania kierować drogą mailową na powyższy adres.

 

Można studiować m.in.: Bułgaria- Sofia, Czechy- Ostrava, Niemcy- Bochum, Niemcy- Clausthal , Niemcy – Wuppertal, Niemcy-Aachen, Niemcy – Freiberg, Niemcy- Cottbus, Finlandia: Lapland, Hiszpania- Madrid, Hiszpania- Oviedo, Hiszpania-Vigo, Hiszpania- Bilbao, Hiszpania- Leon, Hiszpania- Santander, Portugalia- Lizbona , Portugalia- Porto, Portugalia –Algarve, Słovenja-Lubljana, Turcja- Pamukkale, Turcja- Eskisehir , Turcja- Kütahya (Dumlupinar University), Estonia-Tallin, Rumunia - Cluj-Napoca, Włoch – Torino, Brescia.

 

Szczegółowe informacje na temat umów wydziału – RG

https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/erasmus_plus_20_21.aspx

Dzięki programowi ERASMUS+ można wyjechać na studia za granicą w ramach studiów na uczelni macierzystej i otrzymać stypendium rekompensujące w pewnym stopniu koszty różnicę w kosztach utrzymania za granicą. Podstawowy okres wyjazdu na stypendium to 1 semestr (5 miesięcy).

Ogólne warunki, jakie musi spełnić student, aby ubiegać się o wyjazd to:

  • zaliczony 1 rok studiów,
  • dobre wyniki w nauce (zalecana średnia, co najmniej 4),
  • znajomość języka obcego kraju docelowego lub innego języka wykładowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą,
  • zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium.

Ważne są również własne środki finansowe ze względu na różnicę w wysokości stypendium a rzeczywistymi kosztami utrzymania za granicą.

W Programie Erasmus mogą uczestniczyć studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich i pracownicy Uczelni.

 

Pierwszym etapem jest złożenie dokumentów opisanych powyżej i rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydat, który spełnił wymagania zostaje rekomendowany przez Komisję Wydziałową i formalnie akceptowany przez Rektora. Następnie kandydat taki przygotowuje i wysyła formularze aplikacyjne na właściwą uczelnię (przez Biuro Wymiany Akademickiej - BWA - w Gliwicach), załatwia resztę formalności i może wyjeżdżać.  W sprawach szczegółowych należy zwrócić się do Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ dr hab. inż. Violetty Sokoła-Szewioła,  - pok. B882.

O Programie u Erasmus+ na Politechnice Śląskiej można dowiedzieć się na stronach Biura Wymiany Akademickiej
Ogólne informacje o programie Erasmus+ w Polsce:
erasmusplus.org.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy