KATEDRA MECHANIZACJI I ROBOTYZACJI GÓRNICTWA

DEPARTMENT OF MINING MECHANIZATION
AND ROBOTISATION 
                                                                                                                   

ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
     tel.: (32)  237 12 74 
     fax: (32) 237 15 95 
                                 e-mail:
RG2@polsl.pl                              

                                   

KIEROWNICTWO KATEDRY
MECHANIZACJI I ROBOTYZACJI GÓRNICTWA

 

        p.o. Kierownika:   dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ, prof. PŚ
                                      
e-mail: Krzysztof.Filipowicz@polsl.pl

                                       tel.: (32) 237 1274, pok.246,
                                              (32) 237 27 58, pok.441

        z-ca p.o. Kierownika: dr inż. Mariusz KUCZAJ
  
                                          e-mail: Mariusz.Kuczaj@polsl.pl

                                            tel.: (32) 237 1274, pok. 243
                                                   (32) 237 21 57, pok. 444
                      

        Sekretariat Katedry: inż. Barbara CZOP
 
                                          e-mail: Barbara.Czop@polsl.pl
                                           tel.: (32) 237 12 74, pok. 245

        Księgowość i finanse: mgr Barbara KWIECIEŃ
                                              
e-mail: Barbara.Kwiecien@polsl.pl
                                               tel.: (32) 237 20 52, pok. 244
                  

                            

 

 

 Projekt Badawczo-Rozwojowy

 Projekt Badawczy

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Instytutrg2