Studia podyplomowe
AEROLOGIA I RATOWNICTWO GÓRNICZE

Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Rosnące zagrożenia w kopalniach podziemnych, powodujące także dalsze utrudnienia w działalności służb ratowniczych, skłaniają nas do złożenia kolejnej propozycji dla inżynierów z kopalń, służb ratownictwa górniczego i innych instytucji, dotyczącej możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w tych studiach. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Politechniki Śląskiej i innych instytucji naukowych.
Ukończenie studiów będzie równoznaczne ze zdaniem egzaminu z aerologii górniczej w ramach studiów magisterskich lub egzaminu kwalifikacyjnego, co umożliwia inżynierom uzyskanie dalszych zatwierdzeń w Urzędzie Górniczym.

Informacje ogólne
Efekty kształcenia
Wymagania wstępne i rekrutacja
Zasady weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia
Ramowy plan studiów i wykładowcy
Plan studiów podyplomowych
Kontakt

1. Pożary i wybuchy w kopalniach - studium przypadków karta przedmiotu.pdf
2. Wczesne wykrywanie i rozwój pożarów endogenicznych w kopalniach karta przedmiotu.pdf
3. Organizacja ratownictwa w zakładzie górniczym karta przedmiotu.pdf
4. Zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w kopalniach karta przedmiotu.pdf
5. Metody obliczeń rozpływu powietrza i gazów w kopalnianych sieciach wentylacyjnych karta przedmiotu.pdf
6. Ewakuacja górników zagrożonych pożarem karta przedmiotu.pdf
7. Psychologia podziemnej akcji ratowniczej karta przedmiotu.pdf
8. Zagrożenia pożarami w kopalniach karta przedmiotu.pdf
9. Zasady prowadzenia akcji ratowniczych w kopalniach karta przedmiotu.pdf
10. Zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach karta przedmiotu.pdf
11. Zwalczanie zagrożenia cieplnego w kopalniach karta przedmiotu.pdf
12. Zagospodarowanie odpadów w kopalniach a profilaktyka pożarów endogenicznych karta przedmiotu.pdf
13. Profilaktyka tąpaniowa a zagrożenia metanowe i pożarowe karta przedmiotu.pdf
14. Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy w kopalniach karta przedmiotu.pdf
15. Seminarium podyplomowe i praca końcowa karta przedmiotu.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe