GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Kierunek: Górnictwo i Geologia
Specjalność: Eksploatacja Odkrywkowa Złóż
Studia: I-go stopnia – inżynierskie

Specjalność przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne metodą odkrywkową będące przedmiotem obrotu międzynarodowego i krajowego takie jak kruszywa budowlane, surowce skalne, chemiczne itp. Kształcenie na tej specjalności jest wyjątkowo szerokoprofilowe i połączone z rozwijaniem cech umiejętności pracy grupowej i cech przywódczych, aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w odkrywkowych zakładach górniczych oraz innych pochodnych przedsiębiorstwach. Absolwent specjalności na stopniu I, inżynierskim nabywa gruntowną znajomość technik eksploatacji i wykorzystania kopalin stałych. Uzyskuje tą znajomość dzięki studiowaniu szerokiej gamy przedmiotów technicznych takich jak: geologia ogólna, mineralogia i petrografia, geologia złóż, wiertnictwo, geodezja górnicza i metrologia, eksploatacja odkrywkowa i podziemna złóż, likwidacja i rekultywacja wyrobisk odkrywkowych, budowa i eksploatacja maszyny górniczych, technika robót strzałowych, mechanika gruntów i stateczność skarp, geotechnika zwałowisk, oraz transport w górnictwie odkrywkowym. Poza przedmiotami specjalnościowymi absolwent uzyskuje również wiedzę z przedmiotów ogólnospołecznych takich jak: bezpieczeństwo pracy i ergonomia, wybrane elementy prawa, socjologia oraz podstawy ochrony środowiska. Absolwent nabywa także wiedzę praktyczną w akcie odbywania dwóch czterotygodniowych praktyk zawodowych (semestr IV i VI) w odkrywkowych zakładach górniczych. Absolwent przygotowany jest do rozwiązywania problemów inżynierskich z zastosowaniem technik i metod komputerowych. Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w kopalniach odkrywkowych, przedsiębiorstwach związanych z handlem kruszywami i surowcami skalnymi oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących techniki górnicze przy budowie obiektów lądowych i wodnych.

Studia stacjonarne I stopnia plan.pdf

1 Ekonomia
2 Górnictwo ogólne
3 Inżynieria jakości
4 Informatyka
5 Matematyka
6 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
7 Wybrane elementy prawa
8 Podstawy ochrony środowiska
9 Socjologia
10 Fizyka
11 Geologia ogólna
12 Geometria i grafika inżynierska
13 Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
14 Rysunek techniczny
15 Chemia i materiałoznawstwo
16 Elektrotechnika ogólna
17 Wychowanie fizyczne
18 Język angielski
19 Mechanika spękanych masywów skalnych karta przedmiotu.pdf
20 System CAD w projektowaniu karta przedmiotu.pdf
21 Hydromechanika karta przedmiotu.pdf
22 Mineralogia i petrografia karta przedmiotu.pdf
23 Maszyny w górnictwie odkrywkowym karta przedmiotu.pdf
24 Geologia złożowa i kopalniana karta przedmiotu.pdf
25 Transport w górnictwie odkrywkowym karta przedmiotu.pdf
26 Podstawy geoinżynierii karta przedmiotu.pdf
27 Systemy łączności bezprzewodowej karta przedmiotu.pdf
28 Geodezja w górnictwie odkrywkowym i metrologia karta przedmiotu.pdf
29 Mechanika gruntów i geotechnika zwałowisk karta przedmiotu.pdf
30 Eksploatacja podziemna złóż karta przedmiotu.pdf
31 Hydrogeologia i metody odwadniania kopalń odkrywkowych karta przedmiotu.pdf
32 Technika robót strzelniczych karta przedmiotu.pdf
33 Technologie eksploatacji odkrywkowej złóż karta przedmiotu.pdf
34 Przeróbka kopalin stałych karta przedmiotu.pdf
35 Geotechnika zboczy i skarp karta przedmiotu.pdf
36 Urządzenia elektryczne górnicze karta przedmiotu.pdf
36 Electrical mining devices karta przedmiotu.pdf
37 BHP w górnictwie odkrywkowym karta przedmiotu.pdf
38 Gospodarka odpadami i zagrożenia środowiskowe karta przedmiotu.pdf
39 Geofizyka i sejsmiczność górotworu karta przedmiotu.pdf
40 Zagrożenia naturalne eksploatacji złóż karta przedmiotu.pdf
41 Eksploatacja odkrywkowa w świetle prawa ochrony środowiska karta przedmiotu.pdf
42 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
43 Ratownictwo górnicze karta przedmiotu.pdf
44 Organizacja i ekonomika górnictwa odkrywkowego karta przedmiotu.pdf
45 Likwidacja i rekultywacja kopalń odkrywkowych karta przedmiotu.pdf
45 Liquidation and reclamation of open pit mines karta przedmiotu.pdf
46 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
47 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
48 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

Studia niestacjonarne I stopnia plan.pdf

1 Ekonomia
2 Górnictwo ogólne
3 Inżynieria jakości
4 Informatyka
5 Matematyka
6 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
7 Wybrane elementy prawa
8 Podstawy ochrony środowiska
9 Socjologia
10 Fizyka
11 Geologia ogólna
12 Geometria i grafika inżynierska
13 Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
14 Rysunek techniczny
15 Chemia i materiałoznawstwo
16 Elektrotechnika ogólna
17 Język angielski
18 Mechanika spękanych masywów skalnych karta przedmiotu.pdf
19 System CAD w projektowaniu karta przedmiotu.pdf
20 Hydromechanika karta przedmiotu.pdf
21 Mineralogia i petrografia karta przedmiotu.pdf
22 Maszyny w górnictwie odkrywkowym karta przedmiotu.pdf
23 Geologia złożowa i kopalniana karta przedmiotu.pdf
24 Transport w górnictwie odkrywkowym karta przedmiotu.pdf
25 Podstawy geoinżynierii karta przedmiotu.pdf
26 Systemy łączności bezprzewodowej karta przedmiotu.pdf
27 Geodezja w górnictwie odkrywkowym i metrologia karta przedmiotu.pdf
28 Mechanika gruntów i geotechnika zwałowisk karta przedmiotu.pdf
29 Eksploatacja podziemna złóż karta przedmiotu.pdf
30 Hydrogeologia i metody odwadniania kopalń odkrywkowych karta przedmiotu.pdf
31 Technika robót strzelniczych karta przedmiotu.pdf
32 Technologie eksploatacji odkrywkowej złóż karta przedmiotu.pdf
33 Przeróbka kopalin stałych karta przedmiotu.pdf
34 Geotechnika zboczy i skarp karta przedmiotu.pdf
35 Urządzenia elektryczne górnicze karta przedmiotu.pdf
35 Electrical mining devices karta przedmiotu.pdf
36 BHP w górnictwie odkrywkowym karta przedmiotu.pdf
37 Gospodarka odpadami i zagrożenia środowiskowe karta przedmiotu.pdf
38 Geofizyka i sejsmiczność górotworu karta przedmiotu.pdf
39 Zagrożenia naturalne eksploatacji złóż karta przedmiotu.pdf
40 Eksploatacja odkrywkowa w świetle prawa ochrony środowiska karta przedmiotu.pdf
41 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
42 Ratownictwo górnicze karta przedmiotu.pdf
43 Organizacja i ekonomika górnictwa odkrywkowego karta przedmiotu.pdf
44 Likwidacja i rekultywacja kopalń odkrywkowych karta przedmiotu.pdf
44 Liquidation and reclamation of open pit mines karta przedmiotu.pdf
45 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
46 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
47 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Górnictwo odkrywkowe