Katedra Geologii Stosowanej prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym i utylitarnym w zakresie problematyki:

  • Geologicznej

  • Górniczej

  • Ekologicznej

 

dotyczącej m.in.:

  • Metod rozpoznawania - dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego i rud cynku i ołowiu - warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w złożach, zagrożeń wodnych i określania w tym zakresie profilaktyki 
  • Kompleksowego rozpoznawania jakości węgla w złożu zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz określania jego przydatności dla różnych kierunków użytkowania, w kraju i za granicą
  • Określania kierunków utylizacji skał płonnych i surowców odpadowych pochodzenia mineralnego
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność naukowa