KARTY PRZEDMIOTÓW

 

Obowiązujące od roku ak. 2019/2020

specjalność: GEOLOGIA GÓRNICZA I POSZUKIWAWCZA

Studia stacjonarne (dzienne): 

II st. magisterskie   

 1.  Geotechnika
 2.  Metody badań minerałów i skał       
 3.  Geologia historyczna 
 4.  Wiertnictwo
 5.  Mineral deposit geology

Studia niestacjonarne (zaoczne): 

II st. magisterskie   

 1.  Geotechnika
 2.  Metody badań minerałów i skał       
 3.  Geologia historyczna 
 4.  Wiertnictwo
 5.  Mineral deposit geology

  

specjalność: GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Studia stacjonarne (dzienne): 

II st. magisterskie 

8.  Mechanika gruntów
9.  Rock mechanics
10. Metody bezinwazyjne w geologii inżynierskiej
11.  Wiertnictwo w geologii inżynierskiej
12. Geodynamika inżynierska
13. Geologia inżynierska w planowaniu przestrzennym

Studia niestacjonarne (zaoczne): 

II st. magisterskie

8.  Mechanika gruntów
9.  Rock mechanics
10. Metody bezinwazyjne w geologii inżynierskiej
11.  Wiertnictwo w geologii inżynierskiej
12.  Geodynamika inżynierska
13.  Geologia inżynierska w planowaniu przestrzennym

 

 

Obowiązujące od roku ak. 2016/2017

specjalność: GEOLOGIA GÓRNICZA I POSZUKIWAWCZA

Studia stacjonarne (dzienne): 

I st. inżynierskie         

 1. Geomechanika           
 2. Hydromechanika       
 3. Wiertnictwo   
 4. Geochemia środowiska         
 5. Paleontologia i geologia historyczna
 6. Geologia dynamiczna
 7. Mineralogia i petrografia sem.IV
  Mineralogia i petrografia sem.V      
 8. Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem.IV
  Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem.V
  Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem.VI 
 9. Geodezja górnicza i metrologia        
 10. Geologia złóż (Mineral deposit geology)     
 11. Technika eksploatacji złóż    
 12. Geologia inżynierska i fundamentowanie    
 13. Geologia regionalna Polski   
 14. Hydrogeologia i zagrożenia wodne sem.V
  Hydrogeologia i zagrożenia wodne sem.VI
 15. Elektromechanika górnicza sem.V
  Elektromechanika górnicza sem.VI 
 16. Wentylacja i pożary   
 17. BHP i ergonomia w górnictwie        
 18. Petrologia węgla        
 19. Ochrona terenów górniczych
 20. Przeróbka kopalin      
 21. Gospodarka surowcami mineralnymi           
 22. Praktyka zawodowa  
 23. Geologia górnicza sem.VI (Mining geology sem.VI )
  Geologia górnicza sem.VII (Mining geology sem.VII )
 24. Metody poszukiwań złóż      
 25. Geofizyka górnicza  
 26. Geoturystyka 
 27. Prawo geologiczne i górnicze           
 28. Seminarium specjalnościowe
 29. Projekt Inżynierski sem.VI
  Projekt Inżynierski sem.VII

II st. magisterskie   

 1. Geotechnika
 2. Metody badań minerałów i skał       
 3. Geologia historyczna 
 4. Wiertnictwo II          
 5. Geologia złóż sem.I (Mineral deposit geology sem.I)    
  Geologia złóż sem.II (Mineral deposit geology sem.II)     
 6. Geologia regionalna świata  
 7. Organizacja i projektowanie prac geologicznych     
 8. Hydrogeologia regionalna     
 9. Podstawy sedymentologii    
 10. Geologia gospodarcza           
 11. Zarządzanie i ochrona zasobów wód           
 12. Mineralogia techniczna         
 13. Praktyka złożowa
 14. Porocedury administracyjno-prawne  w aspekcie ochrony środowiska dla geologów       
 15. Utylizacja odpadów (Utilization of waste materials)          
 16. Praktyka dyplomowa
 17. Seminarium dyplomowe       

Studia niestacjonarne (zaoczne): 

I st. inżynierskie

 1. Geomechanika           
 2. Hydromechanika       
 3. Wiertnictwo   
 4. Geochemia środowiska         
 5. Paleontologia i geologia historyczna
 6. Geologia dynamiczna
 7. Mineralogia i petrografia sem.IV
  Mineralogia i petrografia sem.V     
 8. Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem.IV
  Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem.V
  Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem.VI
 9. Geodezja górnicza i metrologia        
 10. Geologia złóż (Mineral deposit geology)     
 11. Technika eksploatacji złóż sem.IV
  Technika eksploatacji złóż sem.V    
 12. Geologia inżynierska i fundamentowanie    
 13. Geologia regionalna Polski   
 14. Hydrogeologia i zagrożenia wodne sem.V
  Hydrogeologia i zagrożenia wodne sem.VI
 15. Elektromechanika górnicza sem.V
  Elektromechanika górnicza sem.VI
 16. Wentylacja i pożary   
 17. BHP i ergonomia w górnictwie        
 18. Petrologia węgla        
 19. Ochrona terenów górniczych
 20. Przeróbka kopalin      
 21. Gospodarka surowcami mineralnymi           
 22. Praktyka zawodowa 
 23. Geologia górnicza sem.VI (Mining geology sem.VI)
  Geologia górnicza sem.VII (Mining geology sem.VII)
 24. Metody poszukiwań złóż      
 25. Geofizyka  górnicza  
 26. Geoturystyka 
 27. Prawo geologiczne i górnicze           
 28. Seminarium specjalnościowe
 29. Projekt Inżynierski sem.VI
  Projekt Inżynierski  sem.VII   

II st. magisterskie  

 1. Metody badań minerałów i skał       
 2. Geologia historyczna 
 3. Wiertnictwo II          
 4. Geologia złóż sem.I (Mineral deposit geology sem.I) 
  Geologia złóż sem.II (Mineral deposit geology sem.II) 
 5. Geologia regionalna Świata  
 6. Organizacja i projektowanie prac geologicznych     
 7. Hydrogeologia regionalna     
 8. Podstawy sedymentologii    
 9. Geologia gospodarcza           
 10. Zarządzanie i ochrona zasobów wód           
 11. Mineralogia techniczna         
 12. Praktyka złożowa      
 13. Porocedury administracyjno-prawne  w aspekcie ochrony środowiska dla geologów       
 14. Utylizacja odpadów (Utilization of waste materials)          
 15. Praktyka dyplomowa
 16. Seminarium dyplomowe       

 

specjalność: GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Studia stacjonarne (dzienne): 

I st. inżynierskie      

19. Hydromechanika
20. Geochemia, mineralogia i petrografia sem. IV
Geochemia, mineralogia i petrografia sem. V
21. Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem. IV
Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem. V
Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem. VI
22. Paleontologia i geologia historyczna
23. Hydrogeologia inżynierska sem. IV
Hydrogeologia inżynierska sem. V
24. Gruntoznawstwo
25. Geomechanika sem. IV (Geomechanics sem. IV)
Geomechanika sem. V (Geomechanics sem. V)
26. Geodezja i GIS
27. Polowe metody badań gruntów
28. Fundamentowanie
29. Prawo ochrony środowiska
30. Geologia czwartorzędu i geozagrożenia
31. Geologia regionalna Polski
32. Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
33. Projektowanie specjalistycznych robót geotechnicznych
34. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych sem. VI
Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych sem. VII
35. Praktyka zawodowa
36. Geologia kopalniana (Mining geology)
37. Metody badań geofizycznych w inżynierii środowiska
38. Seminarium specjalnościowe
39. Projekt Inżynierski sem.VI
Projekt Inżynierski sem.VII

II st. magisterskie

8. Mechanika gruntów sem. I
Mechanika gruntów sem. II
9. Mechanika skał  (Rock mechanics)
10. Metody bezinwazyjne w geologii inżynierskiej
11. Wiertnictwo w geologii inżynierskiej
12. Geodynamika inżynierska sem. I
Geodynamika inżynierska sem. II
13. Geologia inżynierska w planowaniu przestrzennym
14. Organizacja i projektowanie prac geologicznych sem. I
Organizacja i projektowanie prac geologicznych sem. II
15. Hydrogeologia regionalna
16. Podstawy Sedymentologii
17. Zarządzanie i ochrona zasobów wód  
18. Metody wzmacniania gruntów
19. Porocedury administracyjno-prawne  w aspekcie ochrony środowiska dla geologów
20. Utylizacja odpadów (Utilization of waste materials)
21. Praktyka dyplomowa
22. Seminarium dyplomowe
23. Praca dyplomowa
24. Wychowanie fizyczne

 

Studia niestacjonarne (zaoczne): 

I st. inżynierskie

19. Hydromechanika
20. Geochemia, mineralogia i petrografia sem. IV
Geochemia, mineralogia i petrografia sem. V
21. Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem. IV
Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem. V
Geologia strukturalna i kartografia geologiczna sem. VI
22. Paleontologia i geologia historyczna
23. Hydrogeologia inżynierska sem. IV
Hydrogeologia inżynierska sem. V
24. Gruntoznawstwo
25. Geomechanika (Geomechanics) sem. IV
Geomechanika (Geomechanics) sem. V
26. Geodezja i GIS
27. Polowe metody badań gruntów
28. Fundamentowanie
29. Prawo ochrony środowiska
30. Geologia czwartorzędu i geozagrożenia
31. Geologia regionalna Polski
32. Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
33. Projektowanie specjalistycznych robót geotechnicznych
34. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych sem. VI
Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych sem. VII
35. Praktyka zawodowa
36. Geologia kopalniana (Mining geology)
37. Metody badań geofizycznych w inżynierii środowiska
38. Seminarium specjalnościowe
39. Projekt Inżynierski sem. VI
Projekt Inżynierski sem. VII

II st. magisterskie

 

8. Mechanika gruntów sem. I
Mechanika gruntów sem. II
9. Mechanika skał (Rock mechanics)
10. Metody bezinwazyjne w geologii inżynierskiej
11. Wiertnictwo w geologii inżynierskiej
12. Geodynamika inżynierska sem. I
Geodynamika inżynierska sem. II
13. Geologia inżynierska w planowaniu przestrzennym
14. Organizacja i projektowanie prac geologicznych sem. I
Organizacja i projektowanie prac geologicznych sem. II
15. Hydrogeologia regionalna
16. Podstawy Sedymentologii
17. Zarządzanie i ochrona zasobów wód  
18. Metody wzmacniania gruntów
19. Porocedury administracyjno-prawne  w aspekcie ochrony środowiska dla geologów
20. Utylizacja odpadów (Utilization of waste materials)
21. Praktyka dyplomowa
22. Seminarium dyplomowe
23. Praca dyplomowa
24. Wychowanie fizyczne

 

specjalność: GOSPODARKA WODNA I ZAGROŻENIA POWODZIOWE

Studia stacjonarne (dzienne): 

I st. inżynierskie

 1. Ekonomia      
 2. Teoria ryzyka i podejmowania decyzji         
 3. Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnych       
 4. Socjologia pracy        
 5. Górnictwo ogólne     
 6. Inżynieria jakości      
 7. Informatyka   
 8. Matematyka   
 9. Fizyka
 10. Wychowanie fizyczne           
 11. Ekologia i zagrożenia środowiskowe           
 12. Fizjologia i choroby zawodowe        
 13. Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów        
 14. Język angielski          
 15. Geometria i grafika inżynierska 
 16. Chemia          
 17. Geologia ogólna        
 18. Ergonomia pracy       
 19. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa    
 20. Podstawy gospodarki wodnej          
 21. Ratownictwo techniczne      
 22. Geodezja       
 23. Wiertnictwo   
 24. Meteorologia i klimatologia  
 25. Hydraulika i hydromechanika          
 26. Hydrologia i hydrografia      
 27. Geologia i Geochemia środowiska   
 28. Zagospodarowanie i utrzymanie rzek           
 29. Hydrogeologia          
 30. Ochrona przed powodzią      
 31. Geologia czwartorzędu         
 32. Pompy           
 33. Technologie eksploatacji złóż i deponowania odpadów      
 34. Hydrogeochemia       
 35. Technologia uzdatniania wody         
 36. Geologia inżynierska i fundamentowanie    
 37. Wody termalne i balneologia (Thermal waters and balneology)     
 38. Systemy informacji przestrzennej w ochronie przeciwpowodziowej          
 39. Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń wodnych  
 40. Zaopatrzenie w wodę
 41. Dokumentowanie zasobów wodnych          
 42. Modelowanie matematyczne w Hydrologii i Hydrogeologii          
 43. Melioracja      
 44. Praktyka zawodowa  
 45. Technologia ścieków (Wastewater treatment)         
 46. Budownictwo hydrotechniczne (śródlądowe)         
 47. Metody remediacji środowiska wodno-gruntowego           
 48. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych i komunalnych         
 49. Prawo ochrony środowiska   
 50. Seminarium specjalnościowe
 51. Projekt inżynierski

II st. magisterskie

 1. Etyka
 2. Język obcy     
 3. Matematyczne wspomaganie decyzji           
 4. Zarządzanie jakością 
 5. Informatyka w technice        
 6. Współczesne problemy bezpieczeństwa       
 7. Statystyka opisowa   
 8. Projektowanie systemów bezpieczeństwa    
 9. Zarządzanie Kadrami
 10. Planowanie i zarządzanie gospodarką wodną          
 11. Hydrogeologia kopalniana    
 12. Osłona hydrologiczno-meteorologiczna kraju          
 13. Ochrona wód podziemnych  
 14. Zarządzanie w sytuacji zagrożenia powodziowego 
 15. Wykorzystanie danych SIP/GIS w inżynierii bezpieczeństwa        
 16. Eksploatacja ujęć wód podziemnych           
 17. Hydrologia i hydrogeologia regionalna Polski         
 18. Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej
 19. Oddziaływanie budowli wodnych  na środowisko 
 20. Hydroinformatyka (data processing in hydrology ) 
 21. Zaawansowane metody projektowania obiektów wodnych           
 22. Wykorzystanie energii geotermalnej (Geothermal energy used)     
 23. Praktyka dyplomowa
 24. Seminarium dyplomowe       
 25. Praca dyplomowa      

Studia niestacjonarne (zaoczne): 

I st. inżynierskie

 1. Ekonomia      
 2. Teoria ryzyka i podejmowania decyzji         
 3. Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnych       
 4. Socjologia pracy        
 5. Górnictwo ogólne     
 6. Inżynieria jakości      
 7. Informatyka   
 8. Matematyka   
 9. Fizyka
 10. Ekologia i zagrożenia środowiskowe           
 11. Fizjologia i choroby zawodowe        
 12. Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów        
 13. Język angielski          
 14. Geometria i grafika inżynierska
 15. Chemia          
 16. Geologia ogólna        
 17. Ergonomia pracy       
 18. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa    
 19. Podstawy gospodarki wodnej          
 20. Ratownictwo techniczne      
 21. Geodezja       
 22. Wiertnictwo   
 23. Meteorologia i klimatologia  
 24. Hydraulika i hydromechanika          
 25. Hydrologia i hydrografia      
 26. Geologia i Geochemia środowiska   
 27. Zagospodarowanie i utrzymanie rzek           
 28. Hydrogeologia          
 29. Ochrona przed powodzią      
 30. Geologia czwartorzędu         
 31. Pompy           
 32. Technologie eksploatacji złóż i deponowania odpadów      
 33. Hydrogeochemia       
 34. Technologia uzdatniania wody         
 35. Geologia inżynierska i fundamentowanie    
 36. Wody termalne i balneologia (Thermal waters and balneology)     
 37. Systemy informacji przestrzennej w ochronie przeciwpowodziowej          
 38. Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń wodnych  
 39. Zaopatrzenie w wodę
 40. Dokumentowanie zasobów wodnych          
 41. Modelowanie matematyczne w Hydrologii i Hydrogeologii          
 42. Melioracja      
 43. Praktyka zawodowa  
 44. Technologia ścieków (Wastewater treatment)         
 45. Budownictwo hydrotechniczne (śródlądowe)         
 46. Metody remediacji środowiska wodno-gruntowego           
 47. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych i komunalnych         
 48. Prawo ochrony środowiska   
 49. Seminarium specjalnościowe
 50. Projekt inżynierski

II st. magisterskie

 1. Etyka
 2. Język obcy
 3. Matematyczne wspomaganie decyzji
 4. Zarządzanie jakością
 5. Informatyka w technice
 6. Współczesne problemy bezpieczeństwa
 7. Statystyka opisowa
 8. Projektowanie systemów bezpieczeństwa
 9. Zarządzanie Kadrami
 10. Planowanie i zarządzanie gospodarką wodną
 11. Hydrogeologia kopalniana
 12. Osłona hydrologiczno-meteorologiczna kraju
 13. Ochrona wód podziemnych
 14. Zarządzanie w sytuacji zagrożenia powodziowego
 15. Wykorzystanie danych SIP/GIS w inżynierii bezpieczeństwa
 16. Eksploatacja ujęć wód podziemnych
 17. Hydrologia i hydrogeologia regionalna Polski
 18. Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej
 19. Oddziaływanie budowli wodnych  na środowisko
 20. Hydroinformatyka (data processing in hydrology )
 21. Zaawansowane metody projektowania obiektów wodnych
 22. Wykorzystanie energii geotermalnej (Geothermal energy used)
 23. Praktyka dyplomowa
 24. Seminarium dyplomowe
 25. Praca dyplomowa

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty przedmiotów