Dr hab. inż. Rafał MORGA

stanowisko

Prof. PŚ

 

nr pokoju

324

telefon

+48 32 237 21 11

e-mail

rafal.morga@polsl.pl

 
 
   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Badania chemiczno-strukturalnych i optycznych cech macerałów węgla kamiennego i produktów jego przetwórstwa

 • Petrologia i fizykochemia węgla i koksu

 • Rozpoznawanie jakości węgla kamiennego w złożu przy użyciu metod geostatystycznych

 • Geologia złóż węgla kamiennego

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • 1990-1998 asystent w Instytucie Geologii Stosowanej

 • od 1998 adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP)

 • Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne – Sekcja Petrologii Węgla

 • Komisja Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Morga R.: Anizotropia optyczna węgla w pokładach zaburzonych tektonicznie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prace Geologiczne PAN nr 148, Kraków 2000.

 • Morga R., Komorek J.: Zmienność cech optycznych i struktury witrynitu poddanego oddziaływaniu temperatur w zakresie 400 – 1200oC. Prace Geologiczne PAN nr 152, Kraków 2004.

 • Morga R., 2013: Zmiany mikrostruktury semifuzynitu i fuzynitu w trakcie karbonizacji w świetle badań spektroskopowych Ramana. Wyd. Pol. Śl., Gliwice.

 Publikacje m.in.:

 • Morga R., Probierz K., 1999: Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting. Bulletin of Czech Geological Survey 74 (2), s.159-162.

 • Komorek J., Morga R., 2002: Relationship between the maximum Rmax and the random Rr vitrinite reflectance for coal from the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Fuel 81 (7), s.969-971.

 • Komorek J., Morga R., 2003: Vitrinite reflectance property change during heating under inert conditions. International Journal of Coal Geology 54, s.125-136.

 • Morga R. 2007: Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK „Pniówek”. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, (1), s.29-48.

 • Komorek J., Morga R., 2007: Evolution of optical properties of vitrinite, sporinite and semifusinite in response to heating under inert conditions. Int. Journal of Coal Geology 71 (4), s.389-404.

 • Morga R., 2010: Chemical structure of semifusinite and fusinite of steam and coking coal from the Upper Silesian Coal Basin (Poland) and its changes during heating as inferred from micro-FTIR analysis. Int. Journal of Coal Geology 84 (1), s.1-15.

 • Morga R., 2011: Micro-Raman spectroscopy of carbonized semifusinite and fusinite. Int. Journal of Coal Geology 87 (3-4), s.253-267.

 • Morga R., 2011: Reactivity of semifusinite and fusinite in the view of micro-Raman spectroscopy examination. Int. Journal of Coal Geology 88 (4), s.194-203.

 • Morga R., 2011: Changes of semifusinite and fusinite surface roughness during heat treatment determined by atomic force microscopy. Int. Journal of Coal Geology 88 (4), s.218-226.

 • Morga R., 2011: Micro-FTIR investigations of chemical structure of semifusinite and fusinite in coals from the Upper Silesian Coal Basin of Poland. Archives of Mining Sciences 56 (4), s.805-825.

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Turystyka

 • Lektura

 • Muzyka

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Morga Rafał