Muzeum czynne :

ZWIEDZANIE
od poniedziałku do piątku
w godz. 900 - 1400

Wstęp wolny

Prosimy o zgłaszanie wycieczek z  wyprzedzeniem
Kontakt:
mgr inż. Ewa Głuszek,
tel. 32 237 26 08
e-mail: ewa.gluszek@polsl.pl

Muzeum Geologii Złóż mieści się w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
(I piętro)
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice


Opieka naukowa :


Dr hab. inż. Rafał Morga, Prof. PŚ  
 

Posiadane kolekcje:

geologiczna, paleontologiczna

Rodzaj muzeum:

uczelniane

Cel ekspozycji:

naukowo - dydaktyczny  

Liczba okazów:

> 25000

Powierzchnia wystawowa :

272 m2 + ok. 500 m2 (gabloty na korytarzach)

Średnia roczna liczba zwiedzających :  

4000 - 5000

Liczba pracowników etatowych :

1 (plus pracownicy Instytutu Geologii Stosowanej)

 

Muzeum Geologii Złóż imienia Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest największą tego typu placówką naukowo - dydaktyczną na Górnym Śląsku, udostępniającą zbiory kopalin użytecznych z całego świata, a także kolekcje minerałów skał i skamielin występujących w skorupie ziemskiej.

Zbiory uzyskano głównie z muzeów miejskich Śląska Górnego i Cieszyńskiego.  Wiele okazów zebrali pracownicy, absolwenci i studenci Politechniki Śląskiej.

Muzeum jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji muzealnictwa przyrodniczego na Śląsku, sięgającego pierwszej połowy XIX wieku.

Najstarszą kolekcją muzealną są okazy skał, minerałów i rud zebrane przez ks. Leopolda Jana Szersznika, które udostępnione zostały po raz pierwszy w 1802 roku w Cieszynie.

Muzeum wspomaga nauczanie przedmiotów geologicznych, głównie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej i propaguje nauki o Ziemi wśród młodzieży szkolnej i w społeczeństwie.

O wartości naukowej i dydaktycznej zbiorów muzeum świadczy umieszczenie ich w wykazie “Museums of the World”, ukazującym się w wydawnictwie K.G. Saur w Monachium oraz ich zarejestrowanie w ICOM (International Council of  Museums) przy UNESCO (1994 r). Ponadto informacje o naszym muzeum zamieszczono w informatorze “Muzea w Polsce” wydanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, s. 53, Warszawa 1997.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O muzeum