PROGRAMY STUDIÓW
DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
 

 

 Kierunek: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

specjalność: GEOLOGIA GÓRNICZA I POSZUKIWAWCZA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

specjalność: GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

 

PLANY STUDIÓW  
ROZPOCZĘTYCH W ROKU AKADEMICKIM
2018/2019 I WCZEŚNIEJ

 

 Kierunek: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

specjalność: GEOLOGIA GÓRNICZA I POSZUKIWAWCZA

Studia stacjonarne (dzienne): 

I st. inżynierskie - GGiP I st.stacjonarne.pdf

II st. magisterskie - GGiP II st.stacjonarne.pdf

Studia niestacjonarne (zaoczne): 

I st. inżynierskie - GGiP II st niestacjonarne.pdf 

II st. magisterskie - GGiP II st niestacjonarne.pdf 

 

specjalność: GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Studia stacjonarne (dzienne): 

I st. inżynierskie - GIiG I st stacjonarne.pdf

II st. magisterskie - GIiG II st stacjonarne.pdf

 Studia niestacjonarne (zaoczne): 

I st. inżynierskie - GIiG I st niestacjonarne.pdf

II st. magisterskie - GIiG II st niestacjonarne.pdf

 

Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

specjalność: GOSPODARKA WODNA I ZAGROŻENIA POWODZIOWE

Studia stacjonarne (dzienne):  

I st. inżynierskie - GWiZP I st stacjonarne.pdf

II st. magisterskie - GWiZP II st stacjonarne.pdf

Studia niestacjonarne (zaoczne):  

I st. inżynierskie - GWiZP I st niestacjonarne.pdf

II st. magisterskie - GWiZP II st niestacjonarne.pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program studiów