Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Śląskiej http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/

 

Publikacje pracowników Instytutu Geologii Stosowanej
sprzed "epoki internetowej"

 

BUCZEK
Henryk

 Zasoby pozostające w złożu w kopalniach węgla kamiennego wyłączonych z ruchu i metoda ustalania ich wielkości.

 

Gliwice 1985

CHODYNIECKA
Lidia
 Bazalt z Góry Świętej Anny

Warszawa 1967

 

GABZDYL Wiesław

Charaktersystyka petrograficzno - facjalna pokładów węgla i skał towarzyszących w kopalni Jastrzębie

 

Warszawa 1969

GABZDYL Wiesław

 Pokład 510 w obszarze górniczym Kazimierz-Juliusz na tle rozwoju sedymentacji i litologii warstw siodłowych, jego budowa litologiczna i petrograficzna oraz niektóre własności fizyko-chemiczne.

 

Gliwice 1970

HAMBERGER
Kazimiera

Skały stropowe pokładu 507 w kopalniach Sośnica, Makoszowy i Zabrze

 

Warszawa 1968

KAPUŚCIŃSKI
Tadeusz

 Cechy chemicznego wietrzenia skał magmowych i kaolinitowe łupki węglowe (tonsztajny) w polu górniczym kopalni Słupiec. Studium mineralogiczno-chemiczne.

 

 Gliwice 1973

KAPUŚCIŃSKI
Tadeusz

 Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i geneza łupków ogniotrwałych z kopalni Nowa Ruda

 

Warszawa 1968

PROBIERZ
Krystian

 Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW)

 

Gliwice 1989

SZTELAK
Józef

 

Rodzaje zagrożeń wodnych w kopalniach rejonu Monokliny Przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń z serii węglanowej oraz sposoby ich zwalczania.

 

Gliwice
1968

WILKA
Anna

 Badania petrograficzne i wartość przemysłowa iłowców z górnych warstw załęskich kopalń Chwałowice, Staszic i Wieczorek

 

Warszawa 1979

ZAWIŚLAK
Ludomira

 Dolomity cynkowe w śląsko-krakowskich złożach rud cynku i ołowiu

Gliwice
1971

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje