Rozmieszczenie ekspozycji 
- wystawy stałe

Główne kolekcje muzealne zestawione są tematycznie i opatrzone planszami, dotyczącymi ich występowania i genezy.

Ekspozycja muzealna rozmieszczona jest w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii, w którym mieści się także siedziba Rektora Politechniki Śląskiej :  

I piętro (hall)

Złoża kopalin użytecznych Polski  
(węgle kamienne, brunatne, rudy : żelaza, niklu, chromu, miedzi, cyny, cynku, ołowiu, arsenu, siarki, sole kamienne i potasowe, baryt, fluoryt, fosforyty, surowce skalne, kamienie ozdobne)

I piętro (hall)

Skamieniałości minionych epok geologicznych  

wystawa otwarta w grudniu 1998 r w zwięzły i czytelny sposób przedstawiająca najważniejsze etapy rozwoju życia na Naszej Planecie. Zamieszczone na poszczególnych planszach krótkie opisy objaśniają “kamienny zapis” dziejów ziemi. Zapis, jaki tworzą skamieniałości jest wspaniałą księgą o dawnych formach życia na Ziemi. Ekspozycję podzielono na 6 bloków tematycznych:  

  • Formy zachowania skamieniałości
  • Era paleozoiczna
  • Era mezozoiczna
  • Era kenozoiczna
  • Kryzysy  biologiczne - masowe wymieranie organizmów
  • Kryzys biologiczny na granicy kreda/trzeciorzęd - wymieranie dinozaurów - fakty i hipotezy  

I piętro (hall)

Rośliny węglotwórcze karbonu

wystawa otwarta 2 grudnia 2000 r. obejmuje sześć gablot z okazami kordaitów, kalamitów (skrzypów drzewiastych), klinolistów (skrzypów zielonych), sygilarii, lepidodendronów, paproci właściwych i nasiennych oraz objaśnieniami.

II piętro
(główna sala wystawowa)

Główna ekspozycja muzealna obejmuje trzy sale wystawowe, w których prezentowane są okazy minerałów i skał złóż :  

  • magmogenicznych
  • egzogenicznych
  •  metamorfogenicznych

oraz skamieniałości zwierzęce Górnego Śląska, kopaliny energetyczne, meteoryty

II piętro (hall)

Złoża rud metali w świecie
(z okazami i planszami dotyczącymi najważniejszych światowych złóż rud)

Systematyka skał

Systematyka minerałów

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rozmieszczenie ekspozycji