Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Górnictwa i Geologii

KOPALNIA WIEDZY - POKŁADY MOŻLIWOŚCI

POWR.03.01.00-00-u003/17

  

 

Szczegółowe informacje o projekcie - Ulotka informacyjna o projekcie

  

 Regulamin rekrutacji

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wobec osób ubiegających się o przyjęcie do projektu

Załączniki:

1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego
3.  Karta oceny kandydata/-ki do projektu
4.  Oświadczenie uczestnika projektu
5.  Formularz uczestnika projektu
6.  Deklaracja uczestnika projektu
7.  Oświadczenie o rezygnacji

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin projektu Kopalnia Wiedzy