Ważniejsze publikacje i informacje o zbiorach muzealnych

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Najstarsza publicznie udostępniona kolekcja geologiczna w Polsce. Zbiory księdza Leopolda Jana Szersznika.
Monografia, Wyd. Muzeum Śląskie, Bytom 2013

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna
Przegląd Geologiczny 2013 r. 61 nr 1

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Odkrywanie historii zbiorów Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach – śladami niektórych metryczek okazów paleontologicznych
Górnictwo i Geologia 2012 r. Tom 7, zeszyt 3

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Historyczne kolekcje fauny mioceńskiej ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Monografia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010 r.

Drogoś-Ligenza M., Machłajewska I., Krzeszowska E.
Od łodzika do amonita - wystawa głowonogów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Przegląd Geologiczny 2010 r. 58 nr 1

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Ślady słynnych europejskich kolekcji geologicznych w Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego w Gliwicach
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2009 t. 54 nr 1

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Stanowisko paleontologiczne Stare Gliwice - dawniej i dziś
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 280, 2008

Probierz K., Gawor Ł., Ligenza M.
„Granaty - minerały jubilerskie i skałotwórcze” wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Przegląd Geologiczny, lipiec, 2008

Machłajewska I., Krzeszowska E.
Kolekcja paleontologiczna Maxa Grundeya w zbiorach Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego w Gliwicach
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 280, 2007

Machłajewska I., Krzeszowska E.
O głowonogach ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Przegląd Geologiczny listopad 2007

Borkiewicz M.
Historia ziemi w pigułce
Biuletyn Górniczy 5-6, maj-czerwiec 2007

Pleszyniak J.
Skały i skamieliny
Gliwice na co dzień i na weekend, styczeń 2006 – przewodnik

Strzeszewska A.
Muzeum Geologii Złóż
Gliwicki magazyn kulturalny, listopad 2005

Probierz K.
Nowości w Muzeum Geologii Złóż
Z Życia Politechniki Śląskiej, styczeń 2005

Borkiewicz M.
Przeszłość ukryta w kamieniach
Biuletyn Górniczy 32/33, 2003

Adryańska E.
Kamienne cuda
Dziennik Zachodni, 25.XI.2002

Rozkrut B.
Kamienie z duszą
Nowiny Gliwickie, 29.XI.2001

Probierz K.
Muzeum Geologii wystawia zbiory w Tarnowskich Górach
Z Życia Politechniki Śląskiej, październik 2001

Probierz K.
Roślinność węglotwórcza karbonu w zbiorach Muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Przegląd Geologiczny, marzec 2001

Jaworski R.
Kamienie czekają
Gazeta Wyborcza, 20.XII.2000

Broniak A.
Dary z głębi ziemi
Trybuna Śląska, 27.XI.2000

Probierz K.
Festiwal Nauki Śląsk 2000, Informator

Probierz K.
Wystawy w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego
Kronika 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice 2000 r.

Probierz K.
Bogactwa natury - uroda minerałów
Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 8(87), 1999

Probierz K.
Nowe nabytki Muzeum Geologii Złóż
Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 1(80), 1998

Probierz K.
Wystawa w Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego
Z Życia Politechniki Śląskiej, nr 8(77), maj 1998

Probierz K.
Informator wystawy paleontologicznej "Skamieniałości zwierzęce Górnego Śląska w zbiorach Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego" - maj 1998

Łysogórski K.
Informator wystawy "Unikalne skamieniałości z okolic Solnhofen i Bundenbach w zbiorach Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego" - listopad 1992

Gabzdyl W., Kapuściński T., Pozzi M., Probierz K.
Przewodnik - folder, Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego
Politechnika Śląska, maj 1992

Gabzdyl W.
Systematyka, terminologia i opis minerałów i skał w Catalogus fossilium in maiori armaris contentorum Leopolda Jana Szersznika z 1800 roku 
Prace Muzeum Ziemi Nr 45, 1998

Gabzdyl W.
Minerały Siedmiogrodu
Wiadomości Górnicze 4/97

Gabzdyl W.
Zbiory geologiczne ks. Leopolda Szersznika
Prace Komisji Historyczno – Literackiej Śląskie Miscellanea tom 9, 1996

Czaporowska H.
Rys historyczny muzeum geologicznego na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Zesz. Nauk. Pol. Śl. 1986 .

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O muzeum - publikacje