Jesteś na starej, nieaktualizowanej stronie. Aktualne informacje na stronie https://www.polsl.pl/rg/ 

STUDIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

 

NOWY KIERUNEK: AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  

KIERUNEK: GÓRNICTWO i GEOLOGIA

SPECJALNOŚCI STUDIOWANIA: 

 

Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Geodezja górnicza
Geologia górnicza i poszukiwawcza
Geologia inżynierska i geotechnika
NOWOŚĆ !!!  Górnictwo odkrywkowe
Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
Przeróbka kopalin stałych i marketing


 
KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

SPECJALNOŚCI STUDIOWANIA dla rozpoczynających studia w roku ak. 2018/2019 i wcześniej:

Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

 

KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

SPECJALNOŚCI STUDIOWANIA dla rozpoczynających studia od roku ak. 2019/2020:

Bezpieczeństwo publiczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kierunki studiów