Kierunek: Górnictwo i Geologia

Semestry 1-3 wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku

Studia stacjonarne I stopnia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

1. Ekonomia (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
2. Górnictwo ogólne (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
3. Inżynieria jakości (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
4. Informatyka (sem. 1 i 2) karta przedmiotu.pdf
5. Matematyka karta przedmiotu sem. 1, sem. 2, sem. 3
6. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (sem. 3) karta przedmiotu.pdf
7. Prawo geologiczne i górnicze (sem. 3) karta przedmiotu.pdf
8. Podstawy ochrony środowiska (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
9. Socjologia (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
10. Fizyka karta przedmiotu.pdf sem. 1 , sem. 2, sem. 3
11. Geologia ogólna (sem. 2) karta przedmiotu.pdf
12. Grafika inżynierska (sem. 2) karta przedmiotu.pdf
13. Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów (sem. 2 i 3) karta przedmiotu.pdf
14. Rysunek techniczny (sem. 2 i 3) karta przedmiotu.pdf
15. Chemia i materiałoznawstwo (sem. 3)karta przedmiotu.pdf
16. Elektrotechnika ogólna (sem. 3) karta przedmiotu.pdf
17. Wychowanie fizyczne (sem. 1 i 2) karta przedmiotu.pdf
18. Język angielski (sem. 1, 2, 3 i 4)

 

Studia niestacjonarne I stopnia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

1. Ekonomia (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
2. Górnictwo ogólne (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
3. Inżynieria jakości (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
4. Informatyka (sem. 1 i 2) karta przedmiotu.pdf
5. Matematyka karta przedmiotu sem. 1, sem. 2, sem. 3
6. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (sem. 3) karta przedmiotu.pdf
7. Prawo geologiczne i górnicze (sem. 3)karta przedmiotu.pdf
8. Podstawy ochrony środowiska (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
9. Socjologia (sem. 1) karta przedmiotu.pdf
10. Fizyka (sem. 1, 2 i 3) karta przedmiotu.pdf
11. Geologia ogólna (sem. 2) karta przedmiotu.pdf
12. Grafika inżynierska (sem. 2) karta przedmiotu.pdf
13. Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów (sem. 2 i 3) karta przedmiotu.pdf
14. Rysunek techniczny (sem. 2 i 3) karta przedmiotu.pdf
15. Chemia i materiałoznawstwo (sem. 3) karta przedmiotu.pdf
16. Elektrotechnika ogólna (sem. 3) karta przedmiotu.pdf
17. Język angielski (sem. 1, 2, 3 i 4)

Studia stacjonarne I stopnia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 i wcześniejplan.pdf

1 Ekonomia karta przedmiotu.pdf
2 Górnictwo ogólne karta przedmiotu.pdf
3 Inżynieria jakości karta przedmiotu.pdf
4 Informatyka karta przedmiotu.pdf
5 Matematyka 
karta przedmiotu sem. I.pdf
karta przedmiotu sem. II.pdf
karta przedmiotu sem. III.pdf
6 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia karta przedmiotu.pdf
7 Wybrane elementy prawa karta przedmiotu.pdf
8 Podstawy ochrony środowiska karta przedmiotu.pdf
9 Socjologia karta przedmiotu.pdf
10 Fizyka 
karta przedmiotu sem. I .pdf 
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu sem. III .pdf

11 Geologia ogólna karta przedmiotu.pdf
12 Geometria i grafika inżynierska Geometria i grafika inżynierska GIG.pdf
13 Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu 2 sem. II.pdf
karta przedmiotu sem. III .pdf

14 Rysunek techniczny
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu sem. III .pdf

15 Chemia i materiałoznawstwo karta przedmiotu.pdf
16 Elektrotechnika ogólna karta przedmiotu.pdf
17 Wychowanie fizyczne 
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu sem. III .pdf
18 Język angielski sem. II-V
Język angielski B2 karta przedmiotu.pdf
Język angielski B2+ karta przedmiotu.pdf
Język angielski C1 karta przedmiotu.pdf

 

Studia niestacjonarne I stopnia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej

 plan.pdf

1 Ekonomia karta przedmiotu.pdf
2 Górnictwo ogólne karta przedmiotu.pdf
3 Inżynieria jakości karta przedmiotu.pdf
4 Informatyka karta przedmiotu.pdf
5 Matematyka 
karta przedmiotu sem. I .pdf 
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu sem. III .pdf
6 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia karta przedmiotu.pdf
7 Wybrane elementy prawa karta przedmiotu.pdf
8 Podstawy ochrony środowiska karta przedmiotu.pdf
9 Socjologia karta przedmiotu.pdf
10 Fizyka 
karta przedmiotu sem. I .pdf 
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu sem. III .pdf
11 Geologia ogólna karta przedmiotu.pdf
12 Grafika inżynierska karta przedmiotu.pdf
13 Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
karta przedmiotu sem. II .pdf 
karta przedmiotu sem. III .pdf
14 Rysunek techniczny karta przedmiotu.pdf
15 Chemia i materiałoznawstwo karta przedmiotu.pdf
16 Elektrotechnika ogólna karta przedmiotu.pdf
17 Język angielski
Język angielski B2 karta przedmiotu.pdf
Język angielski A1 karta przedmiotu.pdf

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Semestry 1-3 wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku

Studia stacjonarne I stopnia plan.pdf

1 Ekonomia karta przedmiotu.pdf
2 Teoria ryzyka i podejmowania decyzji karta przedmiotu.pdf
3 Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej karta przedmiotu.pdf
4 Socjologia pracy karta przedmiotu.pdf
5 Górnictwo ogólne karta przedmiotu.pdf
6 Inżynieria jakości karta przedmiotu.pdf
7 Informatyka karta przedmiotu.pdf
8 Matematyka
 
karta przedmiotu sem.1.pdf
karta przedmiotu sem.2.pdf 
karta przedmiotu sem.3.pdf
9 Fizyka 
karta przedmiotu sem. I.pdf
karta przedmiotu sem. II.pdf
karta przedmiotu sem. III.pdf
10 Wychowanie fizyczne karta przedmiotu.pdf
11 Ekologia i zagrożenia środowiskowe karta przedmiotu.pdf
12 Fizjologia i choroby zawodowe karta przedmiotu.pdf
13 Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów karta przedmiotu.pdf
14 Język angielski sem. II-V
Język angielski B2 karta przedmiotu.pdf
Język angielski B2+ karta przedmiotu.pdf
Język angielski C1 karta przedmiotu.pdf
15 Grafika inżynierska karta przedmiotu.pdf
16 Chemia karta przedmiotu.pdf
17 Geologia ogólna karta przedmiotu.pdf
18 Ergonomia pracy karta przedmiotu.pdf

Studia niestacjonarne I stopnia plan.pdf

1 Ekonomia karta przedmiotu.pdf
2 Teoria ryzyka i podejmowania decyzji karta przedmiotu.pdf
3 Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej karta przedmiotu.pdf
4 Socjologia pracy karta przedmiotu.pdf
5 Górnictwo ogólne karta przedmiotu.pdf
6 Inżynieria jakości karta przedmiotu.pdf
7 Informatyka karta przedmiotu.pdf
8 Matematyka karta przedmiotu.pdf
9 Fizyka 
karta przedmiotu sem. I.pdf
karta przedmiotu sem. II .pdf 

karta przedmiotu sem. III .pdf

10 Ekologia i zagrożenia środowiskowe karta przedmiotu.pdf
11 Fizjologia i choroby zawodowe karta przedmiotu.pdf
12 Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów karta przedmiotu.pdf
13 Język angielski
Język angielski B2 karta przedmiotu.pdf
14 Grafika inżynierska karta przedmiotu.pdf
15 Chemia karta przedmiotu.pdf
16 Geologia ogólna karta przedmiotu.pdf
17 Ergonomia pracy karta przedmiotu.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Semestry 1-3