STUDIA II STOPNIA:

Stacjonarne (S II)

  • czas trwania studiów - 1,5 roku/3 semestry
  • uzyskany tytuł - magister

Niestacjonarne (NZ II) - tryb zaoczny

  • czas trwania studiów - 1,5 roku/3 semestry
  • uzyskany tytuł - magister

Specjalności na kierunku Górnictwo i Geologia: 

Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ)
Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
Geodezja górnicza (S, NZ))
Geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ)
Geologia inżynierska i geotechnika (S, NZ)
Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)

Specjalności na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa: 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (S, NZ)
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe (S, NZ)
Cyberbezpieczeństwo (S)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia II stopnia - magisterskie