STUDIA I STOPNIA:

Stacjonarne (SI)

 • czas trwania studiów - 3,5 roku/7 semestrów
 • specjalność wybierana jest po zaliczeniu trzech semestrów wspólnych - 
  o zakwalifikowaniu się na daną specjalność decyduje średnia ocen
  i terminowość zaliczenia semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 •  kryteria przyjęć

  Plany studiów dostosowane są do standardów europejskich, w oparciu o system punktów kredytowych - ECTS, co umożliwia odbywanie studiów zagranicą. Studenci nasi odbywają aktualnie studia: w Niemczech, w Hiszpanii
  i w Portugalii.

Niestacjonarne (NZI) - tryb zaoczny

 • czas trwania studiów - 3,5 roku/7 semestrów
 • specjalność wybierana jest po zaliczeniu trzech semestrów wspólnych
 • uzyskany tytuł - inżynier
 •  kryteria przyjęć

  Plany i programy naszych studiów są tak skonstruowane, że absolwenci wszystkich specjalności studiowania uzyskują przygotowanie zarówno do pracy w górnictwie, jak i innych działach gospodarki narodowej.

Specjalności na kierunku Górnictwo i Geologia: 

Elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ)
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ)
Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
Geodezja górnicza (S)
Geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ)
Geologia inżynierska i geotechnika (S)
Górnictwo odkrywkowe (S, NZ)
Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)
Przeróbka kopalin stałych i marketing (S)

Specjalności na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa: 

Bezpieczeństwo publiczne (S, NZ)
BHP i ochrona przeciwpożarowa (S, NZ)
Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S, NZ)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia I stopnia - inżynierskie