Działalność Dydaktyczna Katedry

Pracownicy Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej prowadzą zajęcia związane z przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji wykorzystywanej w służbie zdrowia oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację medyczną. Ten blok tematyczny obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu technologii informacyjnej, inżynierii programowania proceduralnego i obiektowego, metody obliczeń numerycznych i obliczeń inżynierskich oraz grafiki komputerowej. Do grupy przedmiotów traktujących o metodach przetwarzania i analizie informacji wprowadzono przetwarzanie sygnałów oraz przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów. Metody przetwarzania informacji, oparte na sposobie działania wybranych systemów ze świata organizmów żywych będą stanowiły wprowadzenie do biocybernetyki. Obiektowe i relacyjne bazy danych oraz hurtownie danych zapoznają studentów z systemami przechowywania danych i dostępu do nich. W ramach przedmiotów z sieci komputerowych oraz technologii internetowych słuchacze poznają zagadnienia związane z przesyłaniem danych i ich bezpieczeństwem oraz zdobędą wiedzę konieczną do tworzenia w pełni funkcjonalnego serwisu WWW począwszy od języka HTML i grafiki komputerowej (Flash), a skończywszy na zaawansowanych technikach wielowarstwowych. Studenci studiów magisterskich uczeni są systemów komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej, medycznych systemów informacyjnych, systemów ekspertowych, bioinformatyki.

   

 

Działalność dydaktyczna katedry obejmuje także telemedycynę (medycynę na odległość), która jest najnowszą formą opieki zdrowotnej. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala przełamywać bariery geograficzne, pozwalając na wymianę informacji medycznej, w tym także danych sygnałowych oraz obrazowych. Telemedycyna znajduje zastosowanie w diagnostyce oraz terapii (m.in. konsultacjach specjalistycznych, okresowych przeglądach, monitorowaniu pacjentów i wyników leczenia zwłaszcza w przypadku schorzeń przewlekłych, asyście przy skomplikowanych zabiegach chirurgicznych, medycynie powypadkowej oraz ratownictwie morskim i górskim).

Blok tematyczny zawiera elementy informatyki, telekomunikacji oraz medycyny. Treści programowe obejmują urządzenia mobilne i ich programowanie, metody kompresji danych, umożliwiające przesyłanie obrazów o dużej rozdzielczości, transmisję danych z wykorzystaniem sieci komputerowych, łączy bezprzewodowych oraz cyfrowych liniach transmisyjnych ISDN.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność Dydaktyczna