Logo 

   

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S

Politechnika Śląska

Partnerzy:
Meden-Inmed sp. z o.o.

 

wartość projektu: 3 502 763,55 zł    

wartość dofinansowania: 2 977 288,79 zł

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 2 451 813,87   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na stronie: https://www.poir.gov.pl/   

 

termin realizacji: 01.07.2018 r. - 30.06.2021 r.

 

Przedmiotem wniosku jest system diagnostyczno-rehabilitacyjny, DISC4SPINE (D4S) o znamionach innowacji światowej, stanowiący ultranowoczesne rozwiązanie biomechatroniczne. Lokalizowany w specjalistycznych gabinetach fizjoterapeutycznych lub instytucjach statutowo realizujących zadania prewencyjne polityki zdrowotnej, D4S zapewni nieobciążającą, pogłębioną diagnostykę, monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym oraz optymalizację fizjoterapii. W aspekcie technicznym D4S jest przewidziany również do pracy w sieci opieki telemedycznej, zapewniając nie tylko możliwość eksploracji gigantycznych ilości danych, lecz także zdalny dostęp do specjalistycznej pomocy.

Cele projektu zostaną osiągnięte przez analizę najnowszych rozwiązań rehabilitacyjnych i diagnostycznych, symulację komputerową autorskiego systemu biomechatronicznego, opracowanie i testowanie instalacji pilotażowej, współpracę z ochotnikami w zakresie walidacji oraz opracowanie koncepcji i budowę prototypu, w aspekcie łatwotestowalności, dla zadanego poziomu niezawodności.

Głównym celem projektowym jest wynalezienie i techniczna walidacja mechanicznych elementów oporowych oraz obejmy stabilizatora korpusu pacjenta, spełniających równocześnie rolę czujników pomiaru siły, z uwzględnieniem prawidłowości nieobciążającego kontaktu z ciałem człowieka. Do zadań kluczowych należy opracowanie multimodalnego systemu pomiarowego jak również systemu do akwizycji, ochrony, agregowania i analizy danych, zwłaszcza dla aplikacji w formie platformy internetowej.

Grupę docelową beneficjentów stanowi przede wszystkim populacja dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okresie kształtowania się układu kostno-mięśniowo-stawowego. Możliwość wczesnej prewencji i właściwej profilaktyki, wobec gigantycznej skali społecznych kosztów z powodu chorób wynikłych z wad postawy i zaburzeń ruchomości, stanowi nie tylko wyraz humanistycznej troski o właściwy rozwój, ale element gry ekonomicznej o poważnym udziale w bilansie kosztów funkcjonowania państwa.

 

Publikacje:

1. Zadoń H., Michnik R., Nowakowska K., Myśliwiec A.: Wpływ uproszczeń stosowanych w procesie modelowania matematycznego na wartości obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego kręgosłupa, Aktualne Problemy Biomechaniki, 2018, Zeszyt nr 16.

2. Zadoń H., Michnik R., Nowakowska K., Myśliwiec A.: Assessment of loads exerted on the lumbar segment of the vertebral column in everyday-life activities - application of methods of mathematical modelling of the human motor system (in:) Information Technologies in Biomedicine 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing.

3. Chrzan M., Michnik R., Bieniek A., Wodarski P., Myśliwiec A.: Evaluation of muscle activity of the lower limb during isometric rotation based on measurements using a dynamometric and dynamographic platform, (in:) Information Technologies in Biomedicine 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing.

4. Mańka, A. K., Michnik, R. A., & Mitas, A. W. (2019): The impact of physical activity on the change of pulse wave parameters. (in:) Information Technologies in Biomedicine 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing.

5. Michnik R., Zadoń H., Nowakowska-Lipiec K., Jochymczyk-Woźniak K., Myśliwiec A., Mitas A.W., The effect of the pelvis position in the sagittal plane on loads in the human musculoskeletal system, Acta Bioeng. Biomech., 2020, 22, 33–42.

6. Nowakowska-Lipiec K., Michnik R., Linek P., Myśliwiec A., Jochymczyk-Woźniak K., Gzik M.: A numerical study to determine the effect of strengthening and weakening of the transversus abdominis muscle on lumbar spine loads. COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2020, DOI: 10.1080/10255842.2020.1795840

7. Romaniszyn P, Kania D, Bugdol MN, Pollak A, Mitas AW. Behavioral and physiological profile analysis while exercising - case study. system (in:) Information Technologies in Biomedicine 8th International Conference, ITIB 2020, Kamień Śląski, Poland, June 15-17, 2020., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing.

8. Mańka A., Romaniszyn P., Bugdol M., Mitas A. Methods for assessing the patient's multidimensional psychophysiological state in terms of proper rehabilitation (in:) Information Technologies in Biomedicine 8th International Conference, ITIB 2020, Kamień Śląski, Poland, June 15-17, 2020., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing.

9. Danch-Wierzchowska M, Bugdol M, Mitas A., Psychophysiological State Changes Assesment Based on Thermal Face Image - Preliminary Results (in:) Information Technologies in Biomedicine 8th International Conference, ITIB 2020, Kamień Śląski, Poland, June 15-17, 2020., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing.

10. Romaniszyn-Kania, P., Pollak, A., Danch-Wierzchowska, M., Kania, D., Myśliwiec, A. P., Piętka, E., & Mitas, A. W. (2020). Hybrid System of Emotion Evaluation in Physiotherapeutic Procedures. Sensors, 20(21), 6343.

11. Szurmik T., Bibrowicz K., Lipowicz A., Mitas A.W. (2021) Methods of Therapy of Scoliosis and Technical Functionalities of DISC4SPINE (D4S) Diagnostic and Therapeutic System. In: Pietka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds) Information Technology in Biomedicine. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1186. Springer, Cham.

12. Bibrowicz K., Szurmik T., Lipowicz A., W. Mitas A. (2021) Application of Original System to Support Specialist Physiotherapy D4S in Correction of Postural Defects as Compared to Other Methods—A Review. In: Pietka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds) Information Technology in Biomedicine. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1186. Springer, Cham.

 

 Wystąpienia konferencyjne:

1. Zadoń H., Michnik R., Nowakowska K., Myśliwiec A., Mitas A.: Ocena wpływu ułożenia miednicy w płaszczyźnie strzałkowej na obciążenia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Konferencja „Symbioza Fizjoterapii, Medycyny i Inżynierii Biomedycznej czyli współpraca fizjoterapii, lekarza, inżyniera szansą na jakość, rozwój i naukę”, Sosnowiec 12-13 kwietnia 2019, referat.

2. Chrzan M., Michnik R., Myśliwiec A., Mitas A.: Wpływ ćwiczeń rotujących kończynę dolną na stabilność stawu kolanowego. Konferencja „Symbioza Fizjoterapii, Medycyny i Inżynierii Biomedycznej czyli współpraca fizjoterapii, lekarza, inżyniera szansą na jakość, rozwój i naukę”, Sosnowiec 12-13 kwietnia 2019, referat.

3. Zadoń H., Michnik R., Nowakowska K., Myśliwiec A.: Assessment of loads exerted on the lumbar segment of the vertebral column in everyday-life activities - application of methods of mathematical modelling of the human motor system. Konferencja „7th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 17-19 czerwiec 2019, referat.

4. Chrzan M., Michnik R., Bieniek A., Wodarski P., Myśliwiec A.: Evaluation of muscle activity of the lower limb during isometric rotation based on measurements using a dynamometric and dynamographic platform. Konferencja „7th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 17-19 czerwiec 2019, referat.

5.Mańka A. K., Michnik, R. A., Mitas, A. W.: The impact of physical activity on the change of pulse wave parameters. Konferencja „7th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 17-19 czerwiec 2019, referat.

6. Michnik R., Zadoń H., Nowakowska K., Jochymczyk-Woźniak K., Myśliwiec A., Mitas A.: Wpływ ułożenia miednicy w płaszczyźnie strzałkowej na obciążenia w układzie mięśniowo-szkieletowym człowieka. Sympozjum „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Warszawa 6 marzec 2020.

7. Bibrowicz K., Szurmik T., Lipowicz A., W. Mitas A. (2021) Application of Original System to Support Specialist Physiotherapy D4S in Correction of Postural Defects as Compared to Other Methods—A Review.  Konferencja „8th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 15-17 czerwiec 2020, referat.

8. Szurmik T., Bibrowicz K., Lipowicz A., Mitas A.W. (2021) Methods of Therapy of Scoliosis and Technical Functionalities of DISC4SPINE (D4S) Diagnostic and Therapeutic System. Konferencja „8th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 15-17 czerwiec 2020, referat.

9. Romaniszyn P, Kania D, Bugdol MN, Pollak A, Mitas AW. Behavioral and physiological profile analysis while exercising - case study. Konferencja „8th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 15-17 czerwiec 2020, referat.

10. Mańka A., Romaniszyn P., Bugdol M., Mitas A. Methods for assessing the patient's multidimensional psychophysiological state in terms of proper rehabilitation. Konferencja „8th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 15-17 czerwiec 2020, referat.

11. Danch-Wierzchowska M, Bugdol M, Mitas A., Early stage of fatigue assesment based on infrared face image, preliminary results.  Konferencja „8th International Conference Information Technology in Biomedicine”, Kamień Śląski 15-17 czerwiec 2020, referat.

 

Zdjęcia z prowadzonych w ramach projektu badań:

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_01.JPG

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_02.jpg  https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_04.jpg

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_05.jpg  https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_07.png

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_06.jpg

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_09.jpg  https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/PublishingImages/Kasia_Nowakowska/D4S_08.png

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekt D4S