UWIERZ W SIEBIE I ZADBAJ
O NAJPIĘKNIEJSZE LATA TWOJEGO ŻYCIA

Jeśli Twoja choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia lub utrudnia Ci studiowanie zgłoś się do
Pełnomocnika Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych:

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

Agata.Guzik-Kopyto@polsl.pl

 

Na Politechnice Śląskiej od 1 lipca 2008 r. funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które jest częścią Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.  Biuro podlega Prorektorowi ds. Spraw Studenckich i Kształcenia.

Celem Biura jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej na zasadzie równych szans oraz stwarzanie studentom i doktorantom Politechniki Śląskiej, będącymi osobami niepełnosprawnymi pełnego udziału w procesie kształcenia.

Usługi BON skierowane są również do kandydatów na studia z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi, oraz w zakresie informacyjnym i doradczym również do pracowników dydaktycznych i administracyjnych Politechniki Śląskiej. Z usług BON mogą korzystać wszyscy niepełnosprawni studenci bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Zadania te realizowane są w ramach następujących usług:

 - Asystent dydaktyczny i tłumacz języka migowego

- Adaptacja materiałów edukacyjnych lub egzaminacyjnych

- Dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów

- Konsultacje psychologiczne 

- Wypożyczanie sprzętu wspomagającego proces kształcenia

- Konsultacje i pomoc w dostosowaniu procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych  Poradnictwo zawodowe.

 

BON ma stronę internetową na której znajdują się wszelkie informacje na temat działalności Biura: http://bon.polsl.pl/bon/o-nas

oraz od niedawna stronę na FB: https://www.facebook.com/bonpolsl/

 

Ankieta dla studentów z niepełnosprawnością:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRVAIxF6SZjSf4hdxcmcMl-HAndoFGqUIHJdZIy80dljG-Hg/viewform

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych