SMART - system monitorowania aktywności i racjonalizacji trenigu

Comfortel Sp. z o.o.

Partnerzy:

Politechnika Śląska

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

 

wartość projektu: 4 516 580,63 zł

wartość dofinansowania: 3 757 060,61 zł

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 

termin realizacji:  04.09.2020 r. - 03.2022 r.

 

Cele projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMART obejmującego:

  • system monitorowania aktywności kinetycznej SMA-K,
  • system nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych i ruchowych SMA-X
  • kompleksowy system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMA-RT.

Efektem projektu SMART będzie ukierunkowany na aktywizację ruchową system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu z wykorzystaniem spersonalizowanego algorytmu optymalizacji bezpiecznego wysiłku fizycznego o charakterze fizjoprofilaktyki.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu. Obserwację motoryki człowieka należy prowadzić zarówno doraźnie, korygując na bieżąco zauważone nieprawidłowości (np. dysfunkcje, wady postawy) jak i długookresowo, dla oceny tendencji i tempa zmian. Obejmowane monitorowaniem czynności i parametry ruchowe człowieka powinny być skatalogowane w funkcji wieku, kondycji psychofizjologicznej i parametrów antropometrycznych. Zbierane dane posłużą do opracowania wzorców prawidłowych zachowań oraz metod detekcji odstępstw. Zróżnicowanie zakresu i stopnia interwencji (personalizacja doboru czynności i sposobu wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych i rekreacyjnych) wymaga opracowania systemu doradczego z udziałem (online) fizjoterapeuty i lekarza specjalisty. Dodatkowo należy zaznaczyć, że innowacja produktowa będzie wykorzystywać sieć Internet oraz rozwiązania typu Internet of Things, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie człowieka niemalże w każdym miejscu na świecie.

Szereg korzyści będzie oferowany Klientom końcowym - możliwość doboru i wiarygodnego monitorowania aktywności dnia codziennego, interaktywna platforma abonowanych usług telemedycznych oraz fizjoterapeutycznych, poprawa biomechaniki chodu i postawy ciała, spersonalizowany dobór aktywności fizycznej, wspomaganie treningu fitness oraz fizjoterapii, diagnostyka w warunkach domowych, predykcja i zapobieganie niepożądanym, groźnym w skutkach przypadkom nieprawidłowej w obszarze typu i intensywności aktywności fizycznej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SMART