OFERTA WSPÓŁPRACY

Wydział Inżynierii Biomedycznej współpracuje z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jak również ze szpitalami i firmami oferującymi usługi medyczne.

Zapraszamy do współpracy zarówno jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, jak i przedstawicieli przemysłu. Oferujemy:

 • Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych, biologicznych oraz obiektów mechanicznych (MTS INSIGHT 5, MTS 370.02 Bionix®, wideoekstensometr NG firmy Messphysik)

 • Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych (rozkładów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) w elementach anatomicznych i układach mechanicznych (oprogramowanie ANSYS, LS Dyna)

 • Generowanie modeli 3D struktur tankowych na podstawie obrazów medycznych (oprogramowanie MIMICS)

 • Generowanie modeli przestrzennych z wykorzystaniem skanera 3D

 • Kompleksowa analiza kinematyczna ruchu ciała człowieka oraz układów mechanicznych (systemy optoelektroniczne BTS, APAS, system ultradźwiękowy ZEBRIS)

 • Diagnostyka układu ruchu człowieka

 • Ocena cech motorycznych sportowców

 • Inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych

 • Projektowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

 • Tworzenie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w technologii "wirtualnej rzeczywistości”

 • Projekcja obiektów w technologii 3D przy wykorzystaniu systemu CAVE (jaskini 3D)

 • Grafikę komputerową i modelowanie i prototypowanie graficzne wraz z drukiem 3D
  małych obiektów.

 • Realizację szkoleń oraz badań z wykorzystaniem aparatury USG.

 • Realizację szkoleń z wykorzystaniem trenażerów i symulatorów chirurgii małoinwazyjnej.

 • Nawigację obrazową w chirurgii małoinwazyjnej.

 • Prototypowanie algorytmów przetwarzania obrazów.

 • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych.

 • Telemedycynę i zdalny nadzór kardiologiczny.

 • Prototypowanie algorytmów przetwarzania sygnałów.

 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej.

 • Systemy komputerowego nadzoru osób starszych i niedomagających.

 • Transfer innowacji w zakresie nowych wyrobów i technik wytwarzania biomateriałów, materiałów i wyrobów medycznych oraz doskonalenie systemu i metod oceny ich jakości.

 • Optymalizację postaci konstrukcyjnej, własności mechanicznych i fizykochemicznych oraz użytkowych implantów dla protetyki stomatologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej i zabiegowej.

 • Badania fizykochemiczne i biokompatybilności biomateriałów oraz jakości użytkowej materiałów i wyrobów medycznych.

 • Badania odporności na korozję lub biodegradację biomateriałów metalowych,
  polimerowych, ceramicznych i kompozytowych.

 •  Ekspertyzy sądowe związane  z uszkodzeniami elementów lub wyrobów gotowych występujących podczas  eksploatacji.

 • Systemy akwizycji i przetwarzania sygnałów biomedycznych z implementacją na różne platformy sprzętowe oraz środowiska programowe

 • Systemy wspomagania diagnostyki medycznej w szczególności elektroniczna aparatura medyczna

 • Modele bioniczne systemów i procesów fizjologicznych w oparciu o różne narzędzia matematyczne

 • Wytwarzanie i badanie materiałów biomorficznych

 • Inżynieria tkankowa i genetyczna

 • Metody inteligencji obliczeniowej w analizie sygnałów biomedycznych.

 • Algorytmy specjalizowane dla biologii obliczeniowej oraz bioinformatyki.

 • Klaster obliczeniowy do wspomagania złożonych obliczeń, w tym biologicznych

 • Prototypowanie układów bioelektronicznych, zarówno w części sprzętowej jak i programowej.

 • Systemy kontrolno-pomiarowe do urządzeń biomechatronicznych dla różnych platform sprzętowych, w tym sterowników przemysłowych oraz mikrokontrolerów.

 • Systemy telemedyczne budowane w oparciu o różne technologie tele-informatyczne 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta współpracy