SPRAWY SOCJALNE

 

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej
 • Wysokości świadczeń socjalnych 
 • Harmonogram świadczeń socjalnych
 • Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

 

Stypendium socjalne

 • Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne Załącznik
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów Załącznik nr 2
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym Załącznik nr 3
 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Załącznik nr 4
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców Załącznik nr 5
 • Oświadczenie o dochodzie utraconym Załącznik nr 6
 • Oświadczenie o dochodzie uzyskanym Załącznik nr 7
 • Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Załącznik nr 14

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium na osób niepełnosprawnych

 

Zapomoga

 

Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sprawy Socjalne