Logo Projektu ALIK

 

REKRUTACJA

 

Uczestnik – dziecko w wieku 6-15 lat, ubiegający się o udział w Projekcie zobowiązany jest do złożenia:

  1. Formularza zgłoszeniowego
     Załącznik nr 1 wraz z
     Załącznik 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji
  2. Pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie
     Załącznik nr 2

 

Uczestnik – rodzic/opiekun prawny ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszeniowego

 Załącznik nr 8 wraz z
 Załącznik 8a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć do piątku 28.02.2020 w kopercie z dopiskiem „Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności” bezpośrednio u Organizatora lub w sekretariacie szkoły/przedszkola.
Można też uzupełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty przesłać na poniższy adres mailowy.

Kontakt: Politechnika Śląska, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją,
ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice; pok. 23
Katarzyna Braszczok
e-mail: Katarzyna.Braszczok@polsl.pl
tel.: (32) 400 39 44

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja