Program Konferencji

 

Logo Konferencji Edukacja i biznes

 Logo Politechniki Śląskiej Patronat honorowy
JM Rektora
Politechniki Śląskiej
Logo TVP3  Patronat medialny
TVP S.A o/Katowice

 

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

„Edukacja i biznes”


która odbędzie 25 października 2018 roku, w Katowicach.

Miejsce konferencji:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, ul. Ligocka 103, budynek nr 8

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.55

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie konferencji
Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej
Dr. hab. Beata Pituła, prof. PŚ – Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych I Filologii Obcych
Paweł Podsiadło – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

10.15 – 11.30

Obrady plenarne

Dr Ana Calapez Gomes, SOCIUS, Research Centre in Economic and Organizational Sociology,
ISEG - School of Economics & Management, Universidade de Lisboa:
Deconstructing the barriers of thougth: the need for embeddedness of education and business.

Prof. Armin Grunwald, Institute for Technology Assessment and System Analysis, Karlsruhe Institute of Technology:
The future of the digitized labor market and needs for education.

Paweł Podsiadło, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum:
Integracja innowacji społecznych i technologicznych. Szczególna rola edukacji.

 

11.30 – 13.00

Debata:
Edukacja i biznes - dwa odrębne światy czy przestrzeń do wspólnego zagospodarowania?

Zaproszeni eksperci:

Dr hab. Helena Ciążela, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
Mariusz Knysak (Pełnomocnik Zarządu EUVIC Energia)
Paweł Podsiadło (Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum)
Dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS)
Dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
 

13.00 – 14.00

Obiad

 

14.00 – 16.00

Dr Paweł Wawrzała (Politechnika Śląska) - Wprowadzenie do procesu Design Thinking

Obrady w sekcjach

SEKCJA I:

Nauki społeczne i humanistyczne dla biznesu – pytanie o sens i miejsce humanistyki we współczesnym biznesie
Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Kiepas (Politechnika Śląska)

SEKCJA II:

Kształcenie językowe dla potrzeb biznesu - warunek sine qua non istnienia i rozwoju nowoczesnych podmiotów biznesowych
Moderator: dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

SEKCJA III:

„Ludzka twarz” współczesnego biznesu - fakty i mity społecznej odpowiedzialności biznesu dziś
Moderator: dr Jerzy Wolny (Politechnika Śląska)

SEKCJA IV:

Edukacja dla biznesu i biznes dla edukacji – jak wykreować wspólną przestrzeń dla osiągania wspólnych celów
Moderator: dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

16.00 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

Ustalenie terminarza przyszłych działań i podsumowanie Konferencji

 

 Program w pliku pdf

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program Konferencji EiB