Ankietyzacja

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Politechniki Śląskiej.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności, anonimowości oraz jawności wyników.


 

 ==========================================================

 

Archiwalne wyniki ankietyzacji

 

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2019-2020 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2019-2020 semestr zimowy 

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2018-2019 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2018-2019 semestr zimowy

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2017-2018 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2017-2018 semestr zimowy

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2016-2017 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2016-2017 semestr zimowy

 

Kolegium Pedagogiczne

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2015-2016 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2015-2016 semestr zimowy

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2014-2015 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2014-2015 semestr zimowy

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2013-2014 semestr letni

 Sprawozdanie z ankietyzacji za 2013-2014 semestr zimowy

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankietyzacja