W dniu 27.01.2015r. po raz kolejny studenci III roku oligofrenopedagogiki Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej towarzyszyli dzieciom z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Wodzisławia Śląskiego podczas zabaw w Jaskini 3D. Dodatkowym wydarzeniem była obecność Starosty powiatu wodzisławskiego Tadeusza Skatuły i Naczelnik Wydziału Oświaty Edyty Glen oraz dyrektor ZPSWR Beaty Rączka. Swoją obecnością zaszczycili nasze spotkanie goście specjalni dr Iwona Sosnkowska-Wieczorek Dyrektor Centrum, Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny, oraz Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Maria Flanczewska-Wolny. Oczywiście, gospodarze spotkania, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Dr hab. inż. Marek Gzik, dr Iwona Chuchnowska, mgr Piotr Wodarski oraz dr inż. Jacek Jurkojć, otoczyli uczniów, studentów i swoich gości "magicznym czarem" Jaskini 3D. Mamy ogromną nadzieję, że uwieńczeniem tych spotkań będzie wspólny projekt naukowo-badawczy.

Dla naszych studentów było to wydarzenie szczególne, bowiem prezentowali swoje umiejętności przed potencjalnymi pracodawcami. Ta współpraca jest dla Kolegium Pedagogicznego bardzo szczególna, ponieważ ten stały kontakt z interesariuszami zewnętrznymi, skutkuje nie tylko wspólnymi przedsięwzięciami, ale też wymianą informacji dotyczącą wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów, ale też cennymi wskazówkami w zakresie podnoszenia jakości kształcenia studentów w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej.

Oto fotograficzna relacja z tego wydarzenia:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Jaskina3D - 27 stycznia 2015