II Dzień Jakości Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym

9 maja 2016

 

 

 

W dniu 9 maja 2016r. w Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej odbyła się druga edycja Dnia Jakości Kształcenia. W tym szczególnym wydarzeniu, swoją obecnością zaszczycił nas JM Rektor elekt - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
Znamienitych gości powitała Dyrektor Kolegium Maria Flanczewska-Wolny, uroczystego otwarcia „Dnia Jakości Kształcenia” dokonał Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. SZJK dr hab. inż. Mariusz Ligarski.

Społeczność akademicka Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej wysłuchała bardzo interesujących wykładów. Część plenarną spotkania zainicjowało wystąpienie prof. dr hab. inż. Jana Kaźmierczaka z Instytutu Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania, poświęcone problematyce „Oceny technologii (Technology Assessment) jako multidyscyplinarnego wyzwania w procesie kształcenia”. W następnej kolejności głos zabrała dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. Pol. Śl., Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Katedry Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii, Wydziału Chemicznego, dzieląc się z zebranymi dobrymi praktykami w zakresie doskonalenia jakości kształcenia podejmowanymi na reprezentowanym przez siebie Wydziale. Ostatni z zaproszonych prelegentów, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ekspert ds. studenckich PKA Piotr Wodok przybliżył problematykę współpracy społeczności akademickiej z perspektywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Po zakończeniu części plenarnej odbyły się warsztaty przeprowadzone przez pracowników Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej: dr Gabrielę Kowalską, mgr Annę Potykę, dr Pawła Wawrzałę oraz dr Dariusza Dziubę. Za szczególnie istotne wydarzenie w ramach II Dnia Jakości Kształcenia należy ponadto uznać pierwszą edycję „Forum Pracodawców”, w którym uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z naszego regionu.
Podsumowanie Dnia Jakości Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej należało do Studentów i moderatorów warsztatów. To wydarzenie może odzwierciedlić w części ta fotorelacja.
Uroczystego zamknięcia drugiej edycji Dnia Jakości Kształcenia dokonała Dyrektor Kolegium Maria Flanczewska-Wolny.

Zapraszamy wszystkich za rok !!!

 

>>> Program wydarzenia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
II Dzień Jakości