Dzień Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej

W dniu 17 maja 2017r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18 B odbył się „Dzień Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej”, skierowany do całej społeczności akademickiej. Organizatorem było Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, a gospodarzem wydarzenia była dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl.

Uroczystego otwarcia „Dnia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej” dokonał Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz.

W przedsięwzięciu wzięli udział eksperci w dziedzinie jakości kształcenia dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. w Pol.Śl. dr hab. inż. Marek Roszak, dr hab. inż. Izabela Jonek- , dr hab. Piotr Wróblewski, dzięki czemu Społeczność akademicka Politechniki Śląskiej mogła wysłuchać interesujących wykładów dotyczących różnych jej aspektów.

Część plenarną spotkania zainicjowało wystąpienie dr hab. inż. Marka Roszaka, Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Przewodniczącego Uczelnianej Rady ds. SZJK, które poświęcone było problematyce „Systemowego ujęcia jakości kształcenia - idee a praktyka”. W następnej kolejności głos zabrał dr hab. Piotr Wróblewski, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzieląc się z zebranymi wiedzą z zakresu działań Komisji w odniesieniu do spełniania standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego i ich kontroli. Z kolei dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Pełnomocnik Rektora ds. Pełnego Wdrożenia Procesu Bolońskiego i KRK, zapoznała zebranych z bardzo ważnym obszarem funkcjonowania szkolnictwa wyższego, jakim jest „Zintegrowany System Kwalifikacji”. Z kolei dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl., Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania przybliżyła tematykę związaną realizacją projektów badawczych i dydaktycznych w odniesieniu do jakości kształcenia na uczelni wyższej. Ostatni z zaproszonych prelegentów, mgr Jacek Pradela, Administrator Platformy MOODLE w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w swoim wystąpieniu pt. „Interaktywne formy prowadzenia zajęć a aspekt jakości kształcenia” przedstawił efektywne i skuteczne założenia w działalności dydaktycznej z obszaru edukacji wyższej.

Po zakończeniu części plenarnej odbyła się dyskusja, którą poprowadziła Pani Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych dr hab. Beata Pituła prof. nzw. w Pol. Śl. Uwieńczeniem „Dnia Jakości Kształcenia” było podsumowanie, w którym zadeklarowano dalszą działalność projakościową na rzecz Politechniki Śląskiej.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, prelegentom, pracownikom Politechniki Śląskiej oraz studentom uczestniczącym w „Dniu Jakości Kształcenia”.

Mamy nadzieję Państwa gościć także w kolejnym roku.

 

Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

dr hab. Beata Pituła prof. nzw. w Pol. Śl.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Jakości Kształcenia