Studenci Edukacji wczesnoszkolnej odwiedzili przedszkole i szkołę
„Wesołe Słoneczka” w Katowicach

W dniu 13 marca 2017r. studenci pierwszego roku „Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z pedagogiką specjalną” uczestniczyli w celowo zorganizowanych zajęciach na terenie Niepublicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach przy ul. Hetmańskiej 7. Studenci zapoznali się z organizacją pracy przedszkola integracyjnego oraz szkoły podstawowej, do której uczęszczają uczniowie z autyzmem. Studenci poznali nie tylko samą placówkę, ale też praktyczną formę działalności przedszkola i szkoły. Wspólnie z pracownikami analizowali prowadzoną dokumentację, formy prowadzenia zajęć w małych grupach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sposób porozumiewania się z dziećmi z autyzmem za pomocą Programu Językowego Makaton (systemu gestów i symboli graficznych). Mieli również możliwość obserwowania zajęć indywidualnych, zachowań dzieci podczas posiłków, spaceru, zabaw, zajęć dodatkowych z języka angielskiego. Ponadto studenci uczestniczyli w relaksacji, mającej na celu wyciszenie i odpoczynek wychowanków po posiłku.

Studenci mile wspominają to spotkanie, które jeszcze bardziej umocniło ich w postanowieniu, aby zostać nauczycielem.

Studentom podczas zajęć towarzyszyły: dr Barbara Grzyb, mgr Joanna Sobczyk oraz dyrektor placówki Pani mgr Marta Ir i grono pedagogiczne.

Opracowanie:

dr Barbara Grzyb oraz studentka Wiktoria Dąbrowska

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wesołe Słoneczka