DZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

"Nowoczesne kształcenie drogą indywidualnego rozwoju studenta"

 17 maja 2018r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się kolejna edycja Dnia Jakości Kształcenia, której mottem było „Nowoczesne kształcenie drogą indywidualnego rozwoju studenta”.

W tym szczególnym wydarzeniu, swoją obecnością zaszczycił nas JM Rektor - prof. dr hab. inż., dr h.c. Arkadiusz Mężyk. Znamienitych gości powitała Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ., a uroczystego otwarcia „Dnia Jakości Kształcenia” dokonał Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. SZJK dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ.
Społeczność Akademicka Politechniki Śląskiej wysłuchała bardzo interesujących wykładów.

Część plenarną spotkania zainicjowało wystąpienie dr inż. Marzeny Podgórskiej z Wydziału Organizacji i Zarządzania, pt.: „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.
W następnej kolejności głos zabrała dr hab. Bożena Stawowska-Jundziłł, prof. UP (Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej), a tematyka wystąpienia „Kształcenie nauczycieli ewolucja czy rewolucja?”, stała się impulsem dla ożywionej dyskusji.
Założenia i efekty realizacji programu mentorskiego, jako indywidualnej ścieżki kształcenia studentów Politechniki Śląskiej przedstawiała mgr Grażyna Maszniew, Kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.
Ciekawymi przykładami dobrych praktyk podzieliła się z nami mgr Małgorzata Sołtysińska-Rąb, Kierownik Biura Karier Studenckich naszej uczelni.
Dziękując zaproszonym Gościom i prelegentom, dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ., Zastępca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, podsumował główne wątki rozważań, zachęcając tym samym do podjęcia namysłu nad nowymi działaniami na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, które staną się tematem przyszłorocznego Dnia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej.

Po zakończeniu części plenarnej, po przerwie, odbyła się druga część Dnia Jakości Kształcenia na terenie Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych. Tematem części warsztatowej była „Ilościowa elektroencefalografia QEEG, HD-EEG w badaniach naukowych i planowaniu terapii”, którą przybliżył mgr Robert Kozłowski, prezes firmy BioMed. Uczestnicy mieli możność zadania „trudnych” pytań (ze względu na materię prezentowanych zagadnień) oraz dyskusji. Dodatkową atrakcją było stoisko wystawowe z aparaturą.

Całe to wydarzenie może (jedynie w części) odzwierciedlić poniższa fotorelacja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich za rok.

 

>>> Program wydarzenia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzień Jakości Kształcenia